90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 16-6-1932

53" χρόνος ανάγνωσης

ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ: Φαίνεται ότι ο τέως Κάιζερ της Γερμανίας Γουλιέλμος ο ΙΙ, ο οποίος από δεκατεσσάρων ετών δεν είχεν αναμιχθή, πράγματι, καθόλου εις την πολιτικήν της χώρας του, απεφάσισε τώρα να εγκαταλείψη την επιφυλακτικότητά του και, επί τη ευκαιρία της αποστολής του χαιρετισμού του εις τα πληρώματα των ιστορικών πολεμικών «Γκαίμπεν» και «Μπρεσλάου», υπέγραψε τον χαιρετισμόν αυτόν με τον τίτλον «Γουλιέλμος, αυτοκράτωρ και βασιλεύς». Το χαιρετιστήριον αυτό τηλεγράφημα του τέως Κάιζερ προεκάλεσε ζωηροτάτην εντύπωσιν, όχι μόνον εις την Γερμανίαν, αλλά και εις τας άλλας ευρωπαϊκάς χώρας, χαρακτηρίζεται δε ως είδος διαγγέλματος του εξορίστου πρώην μονάρχου, διά του οποίου ούτος διακηρύσσει τα δικαιώματά του επί του θρόνου, από τον οποίον τον απεμάκρυνεν η Συνθήκη των Βερσαλλιών.

ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ «ΠΑΟΥΕΡ»: […] Πρόκειται περί αυξήσεως της τιμής του ρεύματος κατά 50%, την οποίαν έθεσεν από της χθες εις εφαρμογήν η εταιρεία. […] Η πράξις όμως της εταιρείας αποτελεί ηθικήν παραβίασιν των συμπεφωνημένων, διότι ουδόλως καθωρίσθη, ούτε αφέθη ουδαμού να υπονοηθή ότι το όριον αυξήσεως θα εξαντληθή εντός της πρώτης πενταετίας των εργασιών της εταιρείας, και δη πολύ προ της παρελεύσεως της πενταετίας.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT