90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 22–6–1932

53" χρόνος ανάγνωσης

ΧΡΕΩΣΤΑΣΙΟ: Λωζάννη, 21 Ιουνίου – Αφίκετο σήμερον ενταύθα ο αυστριακός καγκελλάριος [φωτ.], όστις εδήλωσεν ότι μετά τριήμερον η Αυστρία αν δεν λάβη ενίσχυσιν, θα κηρύξη χρεωστάσιον των εξωτερικών της χρεών. Οι αντιπρόσωποι των Μ. Δυνάμεων εδέχθησαν να ενισχύσουν την Αυστρίαν, αλλ’ η Γαλλίαν έθεσεν ως όρον όπως όσοι δανείσουν την Αυστρίαν, αναλάβουν την υποχρέωσιν να δανείσουν επίσης την Γιουγκοσλαυΐαν, την Ρουμανίαν και την Τσεχοσλοβακίαν. Οι Αγγλοι και οι Ιταλοί εδήλωσαν ότι ουδεμίαν τοιαύτην υποχρέωσιν θ’ αναλάβουν επί του παρόντος.

ΝΟΤΙΟΣΛΑΥΪΑ: […] πληροφορίαι τας οποίας θεωρούμεν ως λίαν αξιοπίστους, παριστώσι την κατάστασιν εν Νοτιοσλαυΐα ως απολύτως έκρυθμον. Το δικτατορικό καθεστώς κλονίζεται εκ βάθρων.

ΑΚΡΕΩΦΑΓΙΑ: Οι κρεοπώλαι των Αθηνών, χωρίς να έχουν καθόλου άδικον, ζητούν να καταργηθούν αι τρεις ημέραι της ακρεωφαγίας. Πράγματι ποίον σκοπόν εξυπηρετεί αυτό το μέτρον, κανείς δεν δύναται να εννοήση. Ζημίαν μόνον και αναστάτωσιν επιφέρει εις τα κρεοπωλεία και τα εστιατόρια και εις τα σπίτια και κέρδος κανέν και οικονομίαν συναλλάγματος καμμίαν. Αλλωστε δεν πρέπει να παραβλέπωμεν ότι η λαθραία πώλησις διενεργείται εις ευρυτάτην κλίμακα. Να καταργηθή λοιπόν και άνευ αναβολής το άσκοπον αυτό μέτρον.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT