90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 24–6–1932

52" χρόνος ανάγνωσης

ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ: Παρίσιοι – Τηλεγραφούν εκ Λωζάννης ότι […] λόγω του αδυνάτου επιτεύξεως αγγλογαλλικής συνεννοήσεως επί των δύο αντιτιθεμένων απόψεων, ο κ. Ερριώ [φωτ.] απεφάσισε να προσέλθη εις απ’ ευθείας συνεννόησιν μετά των γερμανών αντιπροσώπων, ήτις ενδεχομένως θα διηυκόλυνε και την αγγλογαλλικήν συνεννόησιν. Κατόπιν προκαταρκτικής συνεννοήσεως ο γερμανός υφυπουργός φον Μπύλωβ συνωμίλησε σήμερον το απόγευμα μετά του γάλλου συναδέλφου του κ. Ντε Λα Μπουλάη. Αύριον (σήμερον) την πρωΐαν οι κ.κ. Ερριώ και Μαρτέν θα συναντηθούν μετά του γερμανού καγκελλαρίου φον Πάππεν. Προηγουμένως θα λάβη χώραν ιδιαιτέρα σύσκεψις μεταξύ των κ.κ. Ερριώ και φον Πάππεν.

ΑΤΣΙΓΑΡΟΙ: Οσοι εκ των συμπολιτών δεν εφρόντισαν από χθες να κάμουν την απαιτουμένην προμήθειαν σιγαρέττων ενδεχόμενον είνε να ευρεθούν σήμερον… ατσίγαροι. Η παλαιά διαμάχη μεταξύ περιπτέρων και πρατηρίων οξυνθείσα καταλήγει σήμερον εις απεργίαν και όλα τα περίπτερα και τα περισσότερα καπνοπωλεία λιανικής πωλήσεως απεφασίσθη να παραμείνουν κλειστά και οι καπνισταί θα αναγκασθούν να εφοδιασθούν από τα πρατήρια. Αλλ’ αυτή η εξέλιξις είνε χειρίστη. Διότι το δίκαιον είναι αναμφισβητήτως με το μέρος των περιπτεριούχων, οι οποίοι αδικούνται και ζημιούνται μέχρις εξοντώσεως από τους πρατηριούχους.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT