90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 9–7–1932

49" χρόνος ανάγνωσης

ΠΑΖΑΡΕΥΜΑΤΑ: Μετά τριών εβδομάδων επίμονα και συνεχή παζαρεύματα, η Διάσκεψις της Λωζάννης κατώρθωσε σήμερον περί ώραν 13ην να φθάση επί τέλους εις την ποθητήν συμφωνίαν ήτις τερματίζει άπαξ διά παντός το πολυθρύλητον πρόβλημα των επανορθώσεων. […] Ο κ. Μακντόναλδ […] είπε προς τους περιστοιχίσαντας αυτόν δημοσιογράφους: «Αι ειδήσεις μας πλέον είνε ευχάριστοι. Ολα ετελείωσαν». Ο κ. Ερριώ εξερχόμενος είπεν: «Η Γαλλία και η Γερμανία θα είνε από τούδε και εις το εξής ηνωμέναι».

ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΣΙΣ: Εις τους διαφόρους συνοικισμούς του Πειραιώς συνεστήθησαν υπό του 34ου συντάγματος πεζικού Γραφεία εις τα οποία εγγράφονται νέοι ηλικίας 16-25 ετών. Μεταξύ των νέων των συνοικισμών, ως εξηκριβώσαμεν, γίνεται ευρυτάτη προπαγάνδα, δηλούται δε ότι σκοπός της εγγραφής των είνε η στρατιωτική προπαίδευσις, ώστε όταν θα κληθούν να υπηρετήσουν ως κληρωτοί να προαχθούν ταχέως εις υπαξιωματικούς ή να υπηρετήσουν επί τετράμηνον ολιγώτερον της κανονικής θητείας. Την εγγραφήν εποπτεύει κατώτερος αξιωματικός, γίνεται δε αύτη υπό υπαξιωματικών αποσπασθέντων διά το έργον τούτο μονίμως. Εις τον συνοικισμόν Ταμπουρίων ο αποσπασθείς υπαξιωματικός (επιλοχίας) ονομάζεται Γεώργιος Παπαδόπουλος.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT