80 χρόνια πριν στην «Κ»…19 – 2 – 1933

1' 20" χρόνος ανάγνωσης

ΠΗΛΗΚΙΟ: Η απόφασις του Πανεπιστημίου διά της οποίας οι φοιτηταί υποχρεούνται να φέρουν ειδικά πηλίκια δεν είνε νέα. Η αλήθεια είνε ότι το πράγμα από μακρού συνεζητείτο, χωρίς όμως να λαμβάνεται καμμία τελική απόφασις. Ηδη όμως ελήφθη αύτη. Κατά τας δημοσιευθείσας πληροφορίας των εφημερίδων, το φοιτητικόν πηλίκιον θα κατασκευάζεται εκ κυανού βελούδου με μαύρον γείσον. Τα «σειρήτια» που θα πλαισιώνουν το πηλίκιον θα δεικνύουν διά του χρώματος την σχολήν εις την οποίαν ανήκει έκαστος φοιτητής. Το σύστημα του φοιτητικού πηλικίου εννοείται δεν αποτελεί τίποτε το πρωτότυπον. Απλούστατα πρόκειται περί αντιγραφής του συστήματος το οποίον εφαρμόζεται εις ανωτάτας αγγλικάς σχολάς και κολλέγια, εν οις και το περιβόητον «Ητον», το οποίον όμως έχει καθιερώσει αντί πηλικίου… ψηλό καπέλλο διά τους σπουδαστάς.

ΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ; Τηλεγραφούν εκ Βερολίνου ότι ενεποίησαν ζωηροτάτην αίσθησιν εις τους πολιτικούς και διπλωματικούς κύκλους ολοκλήρου της Ευρώπης αι αποφάσεις τας οποίας έλαβον συνελθόντες εις ειδικόν συνέδριον οι αντιπρόσωποι των κρατών της Νοτίου Γερμανίας. […] Οι αντιπρόσωποι, πρωτοστατούντων των αντιπροσώπων της Βαυαρίας, διεδήλωσαν απεριφράστως ότι θεωρούν ως αντισυνταγματικά τα μέτρα τα οποία έλαβε η Κυβέρνησις του Ράιχ, αποφασίσασα την κατάλυσιν των τακτικών κυβερνητικών αρχών της Πρωσίας και αντικαταστήσασα αυτάς δι’ επιτρόπων της κεντρικής κυβερνήσεως. […] αι αποφάσεις αυταί κρίνονται ως αποτελούσαι σαφή απόδειξιν της εχθρότητος των κρατών της Νοτίου Γερμανίας κατά του Χίτλερ, και ως μέλλουσαι να έχουν συνεπείας βαρυτάτας, θέτουσας εν κινδύνω αυτήν την ενότητα του Ράιχ.

ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΟ: Πληροφορίαι εκ Βιέννης αναφέρουν ότι η Αυστρία διανύει σοβαράν κρίσιν κατόπιν της διαμαρτυρίας της Γαλλίας εναντίον της μεταφοράς όπλων εξ Ιταλίας. Αι εφημερίδες γράφουν ότι η γαλλική διακοίνωσις ήτο συντεταγμένη εις λίαν προκλητικόν και εξευτελιστικόν διά την αυστριακήν κυβέρνησιν ύφος.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT