90 χρόνια πριν στην «Κ»…31 – 5 – 1933

53" χρόνος ανάγνωσης

«ΕΠΙΤΙΘΕΜΕΝΟΣ»: Εις την Διάσκεψιν του Αφοπλισμού εναπόκειται να καθορίση, μεταξύ των άλλων, και τον χαρακτηρισμόν του «επιτιθεμένου κράτους». Και ενώ εκ πρώτης όψεως ο χαρακτηρισμός είνε αυτονόητος, διά την εξήγησίν του κινδυνεύει να ναυαγήση η όλη προσπάθεια της Διασκέψεως. Διότι «επιτιθέμενον κράτος» είθισται να είναι πάντοτε… εν μικρόν κράτος δεχόμενον την επίθεσιν ενός μεγάλου. Η Διάσκεψις δε, αποτελουμένη από τα «μεγάλα», διστάζει και διασκέπτεται διά την πραγματικήν ερμηνείαν του αυτονοήτου αυτού όρου.

ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ: Εις το Λονδίνον ιδρύθη μία ειδική οργάνωσις εις την οποίαν θα ημπορούν να απευθύνονται οι γονείς οι οποίοι δεν έχουν τον καιρόν ή την διάθεσιν να διαβάσουν προηγουμένως τα βιβλία τα προοριζόμενα διά τα παιδιά των, ενδιαφέρονται όμως να μη αφήσουν εις χείρας των τέκνων των οιανδήποτε φιλολογίαν. Η οργάνωσις, παίζουσα, ούτως ειπείν, τον ρόλον της προληπτικής λογοκρισίας, θα ημπορή να απαλλάσση τους γονείς από κάθε σχετικήν μέριμναν ή ανησυχίαν. Η κριτική επιτροπή της απετελέσθη από πρόσωπα ειδικά και λίαν έγκυρα, ως ο δόκτωρ Αλιγκτον, διευθυντής του περιφήμου αριστοκρατικού κολλεγίου Ητον, η λαίδη Βάδεν-Πάουελ, σύζυγος του ιδρυτού των προσκοπικών οργανώσεων, και ο αρχιεπίσκοπος Σέπαρδ.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT