90 χρόνια πριν στην «Κ»…12 – 7 – 1933

90 χρόνια πριν στην «Κ»…12 – 7 – 1933

51" χρόνος ανάγνωσης

ΠΑΓΓΕΡΜΑΝΙΣΜΟΣ: «Αν κρίνη τις –γράφει [ο Ερριό]– από τις τελευταίες δηλώσεις του καγκελαρίου Χίτλερ, το εν των στοιχείων του χιτλερισμού, ο σοσιαλισμός, τείνει προς εξαφάνισιν, παραμένει δε το δεύτερον μόνον στοιχείον: ο εθνικισμός. Ανευ της μεσολαβήσεως νεωτέρου τινός γεγονότος, ο χιτλερισμός θα επανέλθη εις την κοίτην του ιστορικού παγγερμανισμού. Αι συνέπειαι της εξελίξεως αυτής ήρχισαν ήδη διαφαινόμεναι. Το γεγονός τούτο πρέπει να εμβάλη εις σκέψεις ου μόνον την Γαλλίαν, αλλά και όλας τας άλλας χώρας και, ειδικώτερον, την Ιταλίαν, δεδομένου ότι ο χιτλερισμός δεν θα διατηρήση τίποτε από το κοινωνικόν πρόγραμμα του φασισμού.

ΕΓΚΑΡΔΙΟΤΗΤΑ: Ο υπουργός των Εξωτερικών της φίλης επικρατείας [Ρουσδή βέης] έκαμε ιδιαιτέραν μνείαν των ελληνοτουρκικών σχέσεων και υπεγράμμισε την εγκαρδιότητα η οποία διέπει τας σχέσεις αυτάς. Δεν είναι ανάγκη να τονισθή ότι τα αισθήματα του Τούρκου υπουργού συμμερίζεται και η Ελλάς ολόκληρος, η οποία μακρόν από του να τρέφη οιασδήποτε βλέψεις εξερχομένας του πλαισίου σεβασμού των συνθηκών, είναι αφωσιωμένη εις την επούλωσιν των παλαιών της πληγών και εις την επικράτησιν εις ολόκληρον την Βαλκανικήν του ειρηνικού ιδεώδους.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT