90 χρόνια πριν στην «Κ»…14-7-1933

52" χρόνος ανάγνωσης

ΕΓΚΑΙΡΗ: Η αστυνομία του Μπουένος Αϊρες ανεκάλυψε μίαν νέαν τρομοκρατικήν συνωμοσίαν, κατέσχε δε, λίαν εγκαίρως, χιλίας διακοσίας εμπρηστικάς βόμβας, τας οποίας εσκόπευον να χρησιμοποιήσουν οι συνωμόται. Το κίνημα επρόκειτο να εκραγή προ τινών ημερών, με ομαδικούς εμπρησμούς εις όλην την πόλιν και με την κατάληψιν των δημόσιων κτιρίων [φωτ. το Κοινοβούλιο] εν μέσω της ταραχής, η οποία θα προεκαλείτο. Η έγκαιρος σύλληψις του κατασκευαστού των βομβών, χημικού Ερρίκου Ντυπρά και δύο συνενόχων του, ως και αι ομολογίαι εις τας οποίας προέβησαν οι συλληφθέντες, συνετέλεσαν εις την κατάπνιξιν της συνωμοσίας προ της εκδηλώσεώς της. Αρχηγός των τρομοκρατών ήτο, ως απεδείχθη, ο πρώην στρατηγός Τοράντσο, υπαρχηγός δε ο πρώην συνταγματάρχης Πομάρ. Αμφότεροι ούτοι καταζητούνται υπό των αστυνομικών αρχών, δεν επετεύχθη όμως ακόμη η σύλληψίς των.

ΜΟΝΟΜΕΡΕΣ: «Το πρόβλημα τούτο [της εκτέλεσης δημόσιων έργων για την καταπολέμηση της ανεργίας] –είπεν ο Αγγλος υπουργός– είνε εξ εκείνων τα οποία θα λυθούν διά μονομερών αποφάσεων υπό μιας εκάστης Κυβερνήσεως. Η αγγλική Κυβέρνησις έχει την γνώμην ότι τίποτε δεν έχει να κερδίση εκ της εφαρμογής ευρυτέρου προγράμματος εκτελέσεως δημοσίων έργων».

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT