ΑΠΟΨΕΙΣ

Το ζήτημα της ασφάλειας και οι ιδεοληψίες

Η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών ασφαλείας αποτελεί ζήτημα υψηλής προτεραιότητας, αφού η Ελλάδα θα συνεχίσει να βρίσκεται γεωγραφικά στη γραμμή επαφής Βορρά και Νότου, με «διαπερατά» σύνορα λόγω γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων, και να αποτελεί διαμετακομιστικό κέντρο ή τελικό προορισμό ανθρώπων και παράνομων αγαθών.

Κάποτε ο τότε υπουργός Δημόσιας Τάξης είχε την ατυχέστατη έμπνευση να δηλώσει στα στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας ότι «το κράτος είστε εσείς». Το σημερινό, ακόμη πιο ατυχές, μήνυμα της –μάλλον συλλογικής– ηγεσίας στον χώρο της δημόσιας τάξης και ασφάλειας είναι ότι οι νόμοι του κράτους δεν εφαρμόζονται στα παιδιά του δικού της ευρύτερου ιδεολογικού χώρου, ακόμη και όταν είναι λίγο (ή πολύ) «άτακτα». Πρόκειται για επικίνδυνα παιγνίδια σε έναν πολύ ευαίσθητο χώρο, με βαριά ιστορική κληρονομιά. Την εποχή των «Πράσινων» και «Βένετων» στις Ενοπλες Δυνάμεις, το μήνυμα στα νέα στελέχη ήταν ότι η κομματική ένταξη αποτελούσε τη μόνη οδό επαγγελματικής εξέλιξης, προκαλώντας έτσι για πολλά χρόνια τεράστια βλάβη στις Ε.Δ. Σήμερα, οι ιδεοληπτικοί περιορισμοί που έχουν επιβληθεί στον υπουργό αρμόδιο για θέματα δημόσιας τάξης ενδέχεται να προκαλέσουν –αθέλητη, ασφαλώς– αύξηση της υποστήριξης για ακροδεξιές ιδεολογίες. Ιδιαίτερα «ευάλωτα» είναι τα νεότερα στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας που βλέπουν τους νόμους να εφαρμόζονται άκρως επιλεκτικά απέναντι σε ένα διευρυνόμενο φάσμα παραβατικών συμπεριφορών που αφορούν συγκεκριμένο ιδεολογικό χώρο. Ανησυχία και προβληματισμός όσον αφορά στην ομαλή λειτουργία του συστήματος παρατηρείται και στον χώρο της δικαιοσύνης.

Αυτός ο συνδυασμός ιδεοληψίας και ερασιτεχνισμού μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε μια χώρα που καλείται να αντιμετωπίσει ένα ευρύ φάσμα προκλήσεων και απειλών εσωτερικής ασφαλείας, με εμφανείς όμως εξωτερικές διαστάσεις, όπως πληθυσμιακές μετακινήσεις, τρομοκρατικές επιθέσεις εσωτερικής προέλευσης, χωρίς να μπορεί να αποκλειστούν και έξωθεν ενέργειες, προβλήματα πολιτικής και ενδεχομένως θρησκευτικής ριζοσπαστικοποίησης, καθώς και την αυξανόμενη διασύνδεση παραδοσιακής εγκληματικότητας και πολιτικής βίας. Παραδόξως, καθώς αποτελεί τμήμα του εν λόγω υπουργείου, παράδειγμα προς μίμηση αποτελεί η σοβαρή δουλειά υποδομής που γίνεται στο ΚΕΜΕΑ.

* Γενικός Διευθυντής στο ΕΛΙΑΜΕΠ.