ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εργαλείο στον δρόμο προς τις κάλπες, το «βόλεμα» στο Δημόσιο

Εργαλείο στον δρόμο προς τις κάλπες, το «βόλεμα» στο Δημόσιο

Σε βασικό πεδίο προεκλογικής «παροχολογίας» αναδεικνύεται από την κυβέρνηση ο τομέας του Δημοσίου, καθώς οι προσλήψεις και οι παρατάσεις συμβάσεων βρίσκονται τους τελευταίους μήνες σε «πρώτο πλάνο».

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου παρουσίασε νομοσχέδιο που θα τεθεί σε ισχύ από τον Ιανουάριο και προβλέπει προσλήψεις σε ορίζοντα τετραετίας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις, τα υπουργεία, εφεξής, θα αποστέλλουν στο υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης επικαιροποιημένα τετραετή σχέδια στρατηγικού σχεδιασμού για τις ανάγκες σε προσλήψεις. Στα σχέδια θα περιλαμβάνονται οι εκτιμήσεις για τις αποχωρήσεις προσωπικού, το σύνολο των κενών θέσεων κ.ά., καθώς και οι ανάγκες σε προσλήψεις για τους εποπτευόμενους φορείς των υπουργείων και τις ανεξάρτητες αρχές. Εν συνεχεία, το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης θα συντάσσει συγκεντρωτικό τετραετές σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ίδιο νομοσχέδιο, κάθε χρόνο, εντός του Σεπτεμβρίου, τα υπουργεία θα καταρτίζουν, σε συνάρτηση με τον στρατηγικό σχεδιασμό τετραετίας, καταστάσεις με τα αιτήματά τους για ετήσιες προσλήψεις τακτικού, αλλά και εποχικού προσωπικού. Οι καταστάσεις θα περιλαμβάνουν και το αιτούμενο προσωπικό για τους εποπτευόμενους φορείς και τις ανεξάρτητες αρχές της αρμοδιότητάς τους. Το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης θα καταρτίζει ένα συνολικό σχέδιο προγραμματισμού για τις προσλήψεις του επόμενου έτους και, τελικώς, θα εκδίδεται μόνο μία εγκριτική πράξη για τις επικείμενες προσλήψεις. Αξίζει να σημειωθεί δε ότι, εν είδει δικλίδας ασφαλείας, το νομοσχέδιο προβλέπει προσλήψεις εκτός ετήσιου σχεδιασμού σε έκτακτες περιπτώσεις.

Ηδη, πάντως, η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει συνολικά 20.123 προσλήψεις μόνιμων δημοσίων υπαλλήλων για το 2019.

Σύμφωνα με την κ. Ξενογιαννακοπούλου, 8.000 προσλήψεις θα προκύψουν από την εφαρμογή του κανόνα 1:1 και θα καλύψουν ανάγκες στους τομείς της Υγείας και της Παιδείας. Σε αυτές θα πρέπει να προστεθούν οι 3.257 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για το «Βοήθεια στο Σπίτι», καθώς και οι 8.166 προσλήψεις της προκήρυξης 3Κ για μόνιμο προσωπικό στην καθαριότητα των δήμων. Σε αυτές θα πρέπει να προστεθούν και ακόμη 700 προσλήψεις «συμπληρωματικές» στον τομέα της καθαριότητας.

Κατά τα λοιπά, καλά κρατούν οι παρατάσεις συμβάσεων. Πέραν της παράτασης των συμβάσεων των ήδη εργαζομένων στην καθαριότητα των δήμων μέχρι την έκδοση των οριστικών πινάκων της 3Κ, ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή τροπολογία που παρατείνει μέχρι τις 28.6.2019 τις αποσπάσεις των υπαλλήλων που λήγουν στις 31.12.2018, «εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται υπηρεσιακές ανάγκες».

Παράλληλα, για όσους επικουρικούς γιατρούς είχαν ενταχθεί σε ΕΣΠΑ και η θητεία τους έχει παραταθεί έως 31.1.2019 (597 άτομα), ανακοινώθηκε ότι θα δοθεί νέα 10μηνη παράταση θητείας καθώς εξασφαλίστηκε πρόσθετο κονδύλι ΕΣΠΑ.