Στο μικροσκόπιο οι βανδαλισμοί στο μετρό

Στο μικροσκόπιο οι βανδαλισμοί στο μετρό

2' 6" χρόνος ανάγνωσης

Στον έλεγχο των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για την αποκατάσταση των βλαβών ή των βανδαλισμών, που σημειώθηκαν στον εξοπλισμό του έξυπνου εισιτηρίου, προχωρεί ο ΟΑΣΑ. Η περίοδος που εξετάζεται είναι το διάστημα 2017 και 2018, κατά τη διάρκεια του οποίου σημειώθηκαν βανδαλισμοί και καταστροφές του εξοπλισμού. Ταυτόχρονα, αναμένεται να ελεγχθούν τα προβλήματα που προέκυψαν στο σύστημα ηλεκτρονικού εισιτηρίου κατά το πρώτο διάστημα λειτουργίας του. Στόχος του ΟΑΣΑ, που ανέθεσε σε ανεξάρτητη εταιρεία τη διεξαγωγή των ελέγχων, είναι να διαπιστώσει κατά πόσον η σύμβαση που έχει υπογραφεί τηρείται χωρίς παρεμβάσεις και χωρίς απώλειες για τον ίδιο τον Οργανισμό και τις εταιρείες των αστικών συγκοινωνιών. Σημειώνεται ότι πριν από την ολοκληρωμένη παράδοση του έργου του ηλεκτρονικού εισιτηρίου στον ΟΑΣΑ, η αποκατάσταση της όποιας ζημιάς αποτελούσε υποχρέωση του αναδόχου. Το επιχείρημα, μάλιστα, χρησιμοποιήθηκε συστηματικά από την προηγούμενη κυβέρνηση, με το οποίο υποστήριζε ότι η μη φύλαξη σταθμών που οδήγησε σε δεκάδες περιστατικά βανδαλισμών δεν επιβάρυνε τον ίδιο τον ΟΑΣΑ.

Οι πληροφορίες θέλουν το κόστος καθεμιάς από τις 800 πύλες εισόδου – εξόδου στα μέσα σταθερής τροχιάς να ανέρχεται στις 5.000 ευρώ, ενώ το κόστος καθενός από τις 6.500 ακυρωτικά μηχανήματα που τοποθετούνται στα λεωφορεία των ΟΣΥ (Οδικές Συγκοινωνίες) ανέρχεται στα 1.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι με την έναρξη εφαρμογής του ηλεκτρονικού εισιτηρίου τα περιστατικά βανδαλισμών είχαν προκαλέσει έντονη ανησυχία λόγω της συστηματικότητάς τους. Πέραν της αποκατάστασης των ζημιών από τα σπασίματα, απαιτήθηκαν στην πορεία ρυθμίσεις και διορθώσεις του συστήματος προκειμένου να είναι πιο αποτελεσματικό και αξιόπιστο.

Το έργο «Υπηρεσίες τεκμηρίωσης των εύλογων δαπανών αποκατάστασης του εξοπλισμού για τις περιπτώσεις υλικών ζημιών της περιόδου λειτουργίας της Σύμβασης Σύμπραξης ΑΣΣΚ» ανατέθηκε από τον ΟΑΣΑ στην εταιρεία Fair Consulting – Βουλόγκας Α. και Κράτσας Β. Ο.E. έναντι 19.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ώς το τέλος του έτους.

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών τεκμηρίωσης των εύλογων δαπανών αποκατάστασης του εξοπλισμού για τις περιπτώσεις υλικών ζημιών της περιόδου λειτουργίας της Σύμβασης Σύμπραξης ΑΣΣΚ, και ειδικότερα:

α) Θα μελετήσει τον πίνακα κόστους κεφαλαιακής δαπάνης ανά μονάδα εξοπλισμού που ισχύει στο πλαίσιο της Σύμβασης Σύμπραξης.

β) Θα μελετήσει τα τεχνικά φυλλάδια των προμηθευτών των επιμέρους εξαρτημάτων του εξοπλισμού.

γ) Θα ταυτοποιήσει/αντιστοιχίσει τα επιμέρους κονδύλια-απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στους γενικούς πίνακες ζημιών για τα έτη 2017 και 2018 με εξαρτήματα του εξοπλισμού ΑΣΣΚ.

δ) Θα διενεργήσει έρευνα αγοράς για την εκτίμηση του κόστους και θα συντάξει έκθεση με τους πίνακες εύλογων δαπανών αποκατάστασης των επιμέρους εξαρτημάτων του εξοπλισμού για τα έτη 2017 και 2018, με στοιχεία που θα περιλαμβάνουν την τιμή προμήθειας, τα κόστη κινητοποίησης (π.χ. μετάβαση του συνεργείου) και λοιπά κόστη.