ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με επιτόκιο 4,25% η Alpha Βank άντλησε 500 εκατ. ευρώ

Με επιτόκιο 4,25% η Alpha Βank άντλησε 500 εκατ. ευρώ

Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκε χθες η άντληση κεφαλαίων μειωμένης εξασφάλισης 500 εκατ. ευρώ στην οποία προχώρησε η Alpha Bank μέσω 10ετούς ομολόγου της κατηγορίας Tier II. Ενδεικτικό της ισχυρής ζήτησης που υπήρξε είναι ότι η έκδοση υπερκαλύφθηκε πάνω από 10 φορές και οι προσφορές ξεπέρασαν τα 5,1 δισ. ευρώ, επίδοση εντυπωσιακά καλύτερη συγκρινόμενη με αντίστοιχες πρόσφατες εκδόσεις ελληνικών τραπεζών.

Το επιτόκιο της έκδοσης διαμορφώθηκε στο 4,25%, σημαντικά χαμηλότερο από την αρχική εκτίμηση του 5%-5,25%, επιτυγχάνοντας μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις επιτοκίου έναντι της αρχικής εκτίμησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα τελευταία χρόνια. Η έκδοση του Tier II ομολόγου είναι τύπου 10NC5, δηλαδή δεκαετούς διάρκειας χωρίς δυνατότητα ανάκλησης πριν από την πάροδο της πρώτης πενταετίας. Το oμόλογο είναι εισηγμένο στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου και έχει λάβει αξιολόγηση «Caa2» από τη Moody’s και «CCC» από τη S&P.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης σε δήλωσή του υπογράμμισε ότι «η πρώτη αυτή έκδοση ομολόγου Tier II συνιστά κομβικό σημείο για την υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδίου, το οποίο ανακοινώσαμε πρόσφατα. Η επιτυχία του εγχειρήματος, αποτέλεσμα της μεγάλης ζήτησης που σημειώθηκε από μια ευρέως διαφοροποιημένη διεθνή επενδυτική βάση, αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης στο μέλλον της Alpha Bank και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας». Το επιχειρησιακό πλάνο της Alpha Bank έχει βασικό πυλώνα το σχέδιο Galaxy για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων της τράπεζας μέσω τιτλοποίησης ύψους 12 δισ. ευρώ.

Η επιτυχία της έκδοσης αποδίδεται και στις συστηματικές επαφές που είχε η διοίκηση της τράπεζας με την επενδυτική κοινότητα το προηγούμενο διήμερο. Ετσι η έκδοση συγκέντρωσε εξαιρετικά υψηλή ζήτηση, καθώς εκδήλωσαν ενδιαφέρον περισσότεροι από 340 επενδυτές. Ευρεία υπήρξε επίσης η γεωγραφική διασπορά, καθώς ποσοστό 92% της έκδοσης διατέθηκε σε διεθνείς επενδυτές, με μεγαλύτερη τη συμμετοχή από την Ευρώπη (43%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (39%). Αξιοσημείωτο ήταν επίσης το επενδυτικό ενδιαφέρον από την Ασία (10%). Κατά το μεγαλύτερο μέρος της, η έκδοση καλύφθηκε από επενδυτές μακροπρόθεσμου ορίζοντα, με την κάλυψη από διαχειριστές κεφαλαίων και ασφαλιστικούς οργανισμούς να ανέρχεται σε πάνω από 60%.

Η έκδοση του 10ετούς ομολόγου Tier 2 από την Alpha Bank συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής δομής και στη διαφοροποίηση των πηγών άντλησης κεφαλαίου της τράπεζας, ενώ παράλληλα ενισχύει περαιτέρω τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά περίπου 105 μονάδες βάσης. Σημειώνεται πως η Αlpha Βank διαθέτει, σήμερα, τους υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας μεταξύ των συστημικών τραπεζών και όπως έχει διαβεβαιώσει η διοίκηση της τράπεζας, οι κεφαλαιακοί δείκτες θα διατηρηθούν άνω των ελάχιστων εποπτικών απαιτήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του σχεδίου εξυγίανσης του ισολογισμού της. Η τράπεζα στοχεύει σε δείκτη CET1 άνω του 15% το 2022 και δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) άνω του 17%.

Το θετικό κλίμα που διαμορφώνεται μετά και την επιτυχή έξοδο του Δημοσίου στις αγορές με 15ετές ομόλογο έχει συμπαρασύρει σε πτώση των αποδόσεων των τίτλων μειωμένης εξασφάλισης που είχαν εκδώσει η Τράπεζα Πειραιώς και η Εθνική Τράπεζα το καλοκαίρι του 2019. Οι δύο τράπεζες –Πειραιώς και Εθνική– είχαν εκδώσει τίτλους με επιτόκιο 9,75% και 8,25%, αντίστοιχα, και είναι χαρακτηριστικό ότι η απόδοση του τίτλου Tier II στην 5ετία της Πειραιώς διαμορφώνεται στο 5,3%, ενώ η απόδοση του αντίστοιχου τίτλου της Εθνικής Τράπεζας διαμορφώνεται σήμερα στο 3,7%.