Αποσπάσεις χωρίς υπογραφή υπουργού

Αποσπάσεις χωρίς υπογραφή υπουργού

3' 47" χρόνος ανάγνωσης

Στον κύκλο των επενδύσεων και της ανάπτυξης επιχειρεί να εντάξει τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) το υπουργείο Εσωτερικών, καθώς προκειμένου να υλοποιηθεί το σχέδιο της Περιφερειακής Διακυβέρνησης απαιτούνται ισχυροί ΟΤΑ και Περιφέρειες. Παράλληλα, προχωρεί σύμφωνα με το ΥΠΕΣ το σχέδιο για την αποκομματικοποίηση του κράτους και την ενίσχυση της ικανότητας της δημόσιας διοίκησης μέσω των αρμοδιοτήτων που αποκτούν οι υπηρεσιακοί γραμματείς όσον αφορά τα ζητήματα προσωπικού (μετατάξεις και αποσπάσεις) αλλά και τα οικονομικά των υπουργείων. Συγκεκριμένα, μάλιστα, προβλέπεται ότι ο υπουργός ή ο γενικός γραμματέας δεν θα παρεμβαίνουν στο έργο των υπηρεσιακών γραμματέων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», σχεδιάζεται επίσης πολλές αρμοδιότητες που ασκούνται από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (οι οποίες χρησιμοποιούνται συχνά προκειμένου το κεντρικό κράτος να ελέγχει, να κατευθύνει την Τοπική Αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα τις Περιφέρειες) να μεταφερθούν στις αιρετές Περιφέρειες στο πλαίσιο πάντα των περιορισμών που θέτει το Σύνταγμα.

«Κάνουμε πράξη έναν νέο κύκλο μεταρρυθμίσεων στην Αυτοδιοίκηση και στη δημόσια διοίκηση. Συμβάλλοντας στον αναπτυξιακό ρόλο της Αυτοδιοίκησης, στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και στη συνεργασία της Αυτοδιοίκησης με τον ιδιωτικό τομέα. Ταυτόχρονα, υλοποιούμε αποφασιστικά την αρχή της αποκομματικοποίησης στη διοίκηση, ενισχύοντας την αξιοκρατία στην ανάδειξη των στελεχών της» τονίζει χαρακτηριστικά ο υπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Θεοδωρικάκος.

Με νομοσχέδιο που πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή τις επόμενες ημέρες, για τη στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των ΟΤΑ, σχεδιάζεται να δημιουργηθεί Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Τοπικού και Περιφερειακού. Η συγκεκριμένη επιτροπή θα αποτελείται από εκπροσώπους των υπουργείων που «τρέχουν» αναπτυξιακά προγράμματα, εκπροσώπους της ΚΕΔΕ (Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδος) και της ΕΝΠΕ (Ενωση Περιφερειών Ελλάδας), αλλά και εμπειρογνώμονες με εμπειρία στη διαχείριση και εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η συγκεκριμένη επιτροπή θα καταθέτει προτάσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού στην κεντρική διοίκηση και στη συνέχεια θα παρακολουθεί, θα αξιολογεί αλλά και θα υποστηρίζει την υλοποίησή τους. Με αυτόν τον τρόπο τα προγράμματα που υλοποιούνται από τους δήμους δεν θα είναι αποσπασματικά αλλά θα εντάσσονται στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο. Στους ΟΤΑ, όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο, δίνεται η δυνατότητα να συστήσουν Αναπτυξιακούς Οργανισμούς, οι οποίοι θα είναι ανώνυμες εταιρείες ειδικού σκοπού, οι οποίες σε συνεργασία με τους ΟΤΑ θα λειτουργούν για την υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής τόσο στο πλαίσιο του δήμου όσο και σε διαδημοτικό, περιφερειακό ή ευρύτερο επίπεδο. Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί αξιοποιούν χρηματοδοτικά εργαλεία και μπορούν να διαχειρίζονται προγράμματα από κοινοτικούς ή και εθνικούς πόρους. Στο μετοχικό τους κεφάλαιο σχεδιάζεται επίσης να συμμετέχουν η ΚΕΔΕ, η ΕΝΠΕ, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Σύμφωνα πάντα με όσα προβλέπονται στο νομοσχέδιο, οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί που θα συσταθούν από τους ΟΤΑ, δεν επιχορηγούνται άμεσα ή έμμεσα από τους ΟΤΑ ή τον κρατικό προϋπολογισμό και η λειτουργία τους καθορίζεται από το πλαίσιο λειτουργίας των ανώνυμων εταιρειών.

Το προσωπικό

Οσον αφορά το προσωπικό αυτών των εταιρειών προβλέπεται να διακρίνεται σε τακτικό και έκτακτο. Το τακτικό προσωπικό σχεδιάζεται να προσλαμβάνεται βάσει του εσωτερικού κανονισμού υπηρεσίας, μπορεί όμως –όπως καθορίζεται στο νομοσχέδιο– να γίνουν και αποσπάσεις υπαλλήλων από τους φορείς της γενικής κυβέρνησης. Οσον αφορά το έκτακτο προσωπικό, προσλαμβάνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου για όσο καιρό διαρκεί το πρόγραμμα. Ρητώς αναφέρεται στο νομοσχέδιο ότι αποκλείεται η μετατροπή αυτών των συμβάσεων των εργαζομένων που προσελήφθησαν ως έκτακτοι σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Προβλέπεται, επίσης, η δυνατότητα να συναφθούν συμβάσεις μισθώσεων έργου, εφόσον όμως οι δαπάνες που θα προκύψουν από αυτή τη σύμβαση προβλέπονται και μπορούν να καλυφθούν από το πρόγραμμα που υλοποιεί ο Αναπτυξιακός Οργανισμός.

Στο εν λόγω νομοσχέδιο προβλέπεται επίσης η αξιολόγηση των διευθυντών και των τμηματαρχών των ΟΤΑ,  κάτι το οποίο μάλιστα φέρεται να έχει συμφωνήσει και η ΠΟΕ-ΟΤΑ.

Προκειμένου οι δήμοι αλλά και οι Περιφέρειες να μπορούν να υλοποιήσουν μελέτες και τεχνικά έργα προβλέπεται ότι μπορούν να συνάψουν προγραμματική σύμβαση με την ΕΕΤΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης). Η συγκεκριμένη εταιρεία στην οποία συμμετέχουν το υπουργείο Εσωτερικών και η ΚΕΔΕ θα διαμορφώνει συμβάσεις έργου για συγκεκριμένα πρότζεκτ με ιδιώτες πολιτικούς μηχανικούς τους οποίους θα διαθέτει στη συνέχεια στους δήμους.

Ενίσχυση των τριών μεγάλων δήμων

Στο ίδιο πλαίσιο, δίνεται η δυνατότητα στους τρεις μεγάλους Δήμους Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης να παρεμβαίνουν σε σημεία της πόλης όπου υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ακόμα και αν τυπικά δεν τους ανήκει η συγκεκριμένη αρμοδιότητα. Οι υπηρεσίες αυτών των τριών δήμων θα μπορούν να παρέμβουν σε οποιονδήποτε χώρο, είτε πρόκειται για κτίριο, είτε για υποδομή, είτε για οδόστρωμα, με τις δικές τους δυνάμεις και να το διορθώνουν. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι οι δήμοι υπεύθυνοι για την κατάσταση που διαμορφώνεται και θα τεθεί φρένο στο αλαλούμ των αρμοδιοτήτων στις μεγάλες πόλεις όπου το κεντρικό κράτος συχνά αργεί ή και δεν μπορεί να παρέμβει αποτελεσματικά.