ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Κέρδη» για όλους από το Ταμείο Ανάκαμψης

Προγράμματα για 10 κοινωνικές ομάδες

«Κέρδη» για όλους από το Ταμείο Ανάκαμψης

Δέσμη μέτρων ενίσχυσης δέκα δια-φορετικών κοινωνικών ομάδων και επαγγελματικών κατηγοριών περιλαμβάνεται στο σχέδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης, για την έναρξη υλοποίησης του οποίου ο χρόνος μετράει αντίστροφα. 

Τα μέτρα, που ποικίλλουν, από τη βελτίωση δεξιοτήτων και επαγγελματικών προοπτικών μέχρι τη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας και την καλυτέρευση των όρων διαβίωσης, αφορούν, μεταξύ άλλων, ομάδες όπως οι νέοι, οι γυναίκες, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, οι αγρότες και τα ΑμεΑ.
Υπό αυτήν την έννοια, όπως υπογραμμίζουν κυβερνητικά στελέχη, καταρρίπτεται και η ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ ότι το ελληνικό σχέδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης «αφορά τους λίγους και τους έχοντες».

Συγκεκριμένα, ανά κατηγορία, το σχέδιο προβλέπει τα εξής:

Παιδιά – νέοι

• Ψηφιακές υποδομές σε όλες τις τάξεις και στα εργαστήρια, ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή διαδραστικών μαθημάτων.

• Voucher για απόκτηση τεχνολογικών εργαλείων για τους μαθητές.

• Robotics και STEM εργαλεία και εξοπλισμός για τα Πειραματικά Σχολεία.

• Παροχή εργαστηριακού εξοπλισμού για εργαστηριακά κέντρα ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, τμήματα μετα-δευτεροβάθμιας μαθητείας και σχολές επαγγελματικής κατάρτισης.

• Επανακατάρτιση εργαζομένων σε τουριστικές επιχειρήσεις οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα απασχόλησης.

• Κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες των στρατευσίμων κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας τους.

Γυναίκες

• Δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης δεδομένων για την ισότητα ευκαιριών στους χώρους εργασίας.

• Δημιουργία βρεφονηπιακών σταθμών σε χώρους εργασίας στον ιδιωτικό τομέα ώστε να διευκολυνθούν οι νέοι γονείς, και κυρίως οι μητέρες, να αναζητήσουν ευκαιρίες απασχόλησης ή να επιστρέψουν ομαλά και γρήγορα στις εργασίες τους.

Ηλικιωμένοι

• Ψηφιακή εξυπηρέτηση για ανάγκες υγείας.

• Εργα προσβασιμότητας σε μνημεία, παραλίες και άλλες δραστηριότητες.

• Ενίσχυση των προγραμμάτων φροντίδας στο σπίτι.

Αγρότες

• Επιδοτήσεις αγροτικών επενδύσεων σε τομείς όπως η αναδιάρθρωση καλλιεργειών, ο εκσυγχρονισμός εκμεταλλεύσεων και ο αγροτουρισμός.

• Ενίσχυση συνεργασίας μεταξύ αγροτών (οριζόντια συνεργασία) και μεταξύ αγροτών, μεταποίησης και εξωστρέφειας.

• Ενίσχυση συμβολαιακής γεωργίας.

• Προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης του αγροδιατροφικού τομέα για την πραγματοποίηση επενδύσεων με προσανατολισμό την πράσινη γεωργία και τη γεωργία ακριβείας.

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Συνολικά, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης θα χρηματοδοτηθούν προγράμματα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις ύψους 2 δισ. ευρώ. Αυτά, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνουν:

• Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας της λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων, ενεργειακή αναβάθμιση παραγωγικών διαδικασιών, συστήματα ανάκτησης θερμότητας στο πλαίσιο παραγωγικών διαδικασιών, εγκατάσταση έξυπνων ενεργειακών συστημάτων και ηλεκτρικά οχήματα διανομής.

• Δημιουργία νέων ή αναβάθμιση υφιστάμενων βιομηχανικών μονάδων τελευταίας πράσινης τεχνολογίας, με υποχρεωτική λειτουργία τμήματος έρευνας και ανάπτυξης για την προώθηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

• Επιδότηση ψηφιακού μετασχηματισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

• Ενίσχυση των επενδύσεων εξοπλισμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αφορούν την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υλικών και άλλες δράσεις της κυκλικής οικονομίας.

• Ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού των παραγωγικών δραστηριοτήτων μέσω φορολογικών κινήτρων (υποδιπλασιασμός του χρόνου απόσβεσης του παγίου ή διπλασιασμός του ποσοστού ετήσιας απόσβεσης).

• Χρηματοδότηση σε συνεργατικά σχήματα του πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα με στόχο την εξωστρέφεια.

ΑμεΑ

• Χρηματοδότηση έργων που θα βελτιώνουν την προσβασιμότητα και υποστήριξη υποδομών για άτομα με προβλήματα κινητικότητας και αισθητήρια προβλήματα.

• Προσωπική βοήθεια για άτομα με αναπηρίες.

• Υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης και πρόωρη παιδική παρέμβαση για τα άτομα με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού (ASD).

Διαφορετικότητα

• Πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα διακρίσεων και διαφορετικότητας σε εργαζομένους στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.

• Δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης δεδομένων για φαινόμενα διακρίσεων.

• Κίνητρα παροχής ίσων ευκαιριών σε ομάδες που υφίστανται διακρίσεις.

Κατάρτιση

• Συστηματική και διαρκής αξιολόγηση των παρόχων επαγγελματικής κατάρτισης, με πιστοποίηση από τρίτους.

• Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου για τις Δεξιότητες.

• Οριζόντιο πρόγραμμα κατάρτισης σε νέες δεξιότητες – ψηφιακές, πράσινες και ήπιες. 

Πολιτισμός

• Δράσεις για την ενίσχυση τοπικών βιοσυστημάτων, παραδοσιακών επαγγελμάτων και παραδοσιακών βιοτεχνικών προϊόντων, τη δημιουργία υποδομών και την ενθάρρυνση πολιτιστικών εκδηλώσεων σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία.

• Ενίσχυση της εθνικής κινηματογραφικής παραγωγής και της προώθησης των ελληνικών πολιτιστικών προϊόντων στο εξωτερικό.

• Εισαγωγή μέτρων και κινήτρων για να αυξηθεί η δηλωμένη εργασία για τους επαγγελματίες του κλάδου και ενίσχυση των μηχανισμών καταπολέμησης της πειρατείας. 

Νησιωτικότητα

• Παρεμβάσεις αναβάθμισης μικρότερων περιφερειακών λιμένων σε νησιά και περιοχές με ανεπτυγμένη τουριστική δραστηριότητα.

• Δημιουργία υποδομών επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων σε τουριστικά και περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές νησιών όπως Κρήτη, Κέρκυρα, Σκύρος, Σκόπελος κ.α.

• Ανάπτυξη ενός εκτεταμένου δικτύου ευρυζωνικών υποδομών υψηλής ταχύτητας, με την εγκατάσταση υποβρυχίων καλωδίων στα νησιά.

• Σύνδεση της ηπειρωτικής χώρας με σύγχρονα υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών με τα ελληνικά νησιά και με άλλες χώρες (π.χ. Κύπρος).