ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Βιομηχανία» για την κυβέρνηση οι ΠΝΠ

viomichania-gia-tin-kyvernisi-oi-pnp-2116599

Συνεχίστηκε η «βιομηχανία» των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) μέσω των οποίων η κυβέρνηση επί της ουσίας «περνάει», παρά τις έντονες αντιρρήσεις της τρόικας, το λεγόμενο «παράλληλο» πρόγραμμά της. Της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που υπεγράφη παραμονές Χριστουγέννων, ακολούθησαν δύο ακόμη, οι οποίες υπεγράφησαν παραμονές Πρωτοχρονιάς (30.12.2015) και ρυθμίζουν επί της ουσίας εξαγγελθείσες «παροχές», αλλά και επείγουσες ανάγκες, όπως για παράδειγμα στο θέμα του μεταναστευτικού.

Μεταξύ άλλων, μέσω των ΠΝΠ «παγώνουν» και για το 2016 οι προσλήψεις στον στενό και ευρύτερο Δημόσιο. Ωστόσο, όπως εξηγούν κυβερνητικοί αξιωματούχοι στην «Κ» το ζήτημα είναι τυπικό, καθώς οι προσλήψεις που θα συμφωνηθούν με την τρόικα θα καλύπτουν συνταξιοδοτήσεις και θα γίνουν κανονικά, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Αλλωστε, αξίζει να σημειωθεί ότι το «πάγωμα» στις προσλήψεις ισχύει από το 2006 και είχε θεσπιστεί με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ 33/2006) της κυβέρνησης Καραμανλή για δημοσιονομικούς λόγους.

Η επίμαχη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου παρατείνει την αναστολή των προσλήψεων που ισχύει από το 2006 με σκοπό την περιστολή των δαπανών στο Δημόσιο λόγω των δημοσιονομικών συνθηκών και ανανεώνει την ισχύ της ΠΥΣ, η οποία συγκεκριμένα αναφέρει ότι «αναστέλλονται ο διορισμός και η πρόσληψη του πάσης φύσεως προσωπικού του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ), της Κεντρικής Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ), της Ενωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (ΕΝΑΕ) και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους».

Στην Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου του 2006 προβλέπεται ότι μπορούν να γίνονται προσλήψεις εφόσον εγκρίνονται από τετραμελή επιτροπή στην οποία συμμετέχουν μέλη της κυβέρνησης. Επί της ουσίας, μέσω αυτής της Επιτροπής εγκρίνονται από το 2006 μέχρι σήμερα «κατ’ εξαίρεση» όλες οι προσλήψεις που πραγματοποιούνται στον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται στο άρθρο 2 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου του 2006 ότι «συνίσταται Τετραμελής Επιτροπή που αποτελείται από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ως πρόεδρο, τον υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τον υπουργό Οικονομικών και τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης». Η επιτροπή είναι αποκλειστικά αρμόδια για την έγκριση προσλήψεων και σύναψη συμβάσεων έργου στο Δημόσιο. Η έγκριση χορηγείται έπειτα από πρόταση του αρμόδιου υπουργού, ενώ έγκριση απαιτείται και για τη κίνηση των διαδικασιών προκήρυξης πλήρωσης θέσεων για την έκδοση όλων γενικά των προπαρασκευαστικών πράξεων για διορισμό, πρόσληψη ή τη σύναψη σύμβασης έργου. Ειδικά για την έγκριση αιτημάτων επιχειρήσεων των ΟΤΑ, αρμόδιος είναι ο γενικός γραμματέας της οικείας περιφέρειας.