ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευκολίες για τα αυθαίρετα σε αρχαιολογικούς χώρους

15s65pol1
rodosmesaiwniki

Ρυθμίσεις που διευκολύνουν τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και περιοχές κοντά σε μνημεία περιλαμβάνει τροπολογία του υπουργείου Περιβάλλοντος που κατατέθηκε στη Βουλή. Οπως προτείνεται, ο ενδιαφερόμενος θα ξεκινάει τη διαδικασία υπαγωγής στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ και κατόπιν θα αιτείται τη γνώμη του υπουργείου Πολιτισμού. Η διάταξη έχει εφαρμογή και στις περιπτώσεις χώρων ιδιάζουσας πολιτιστικής αξίας, όπως η Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, η Χώρα της Πάτμου και η παλιά πόλη της Κέρκυρας, καθώς και του αρχαιολογικού χώρου των Δελφών, πλην της Α΄ ζώνης. Για τη διευκόλυνση των ιδιοκτητών τέτοιων αυθαιρέτων δίνεται παράταση έως τον Νοέμβριο του 2019 στην έκπτωση 20% για τη νομιμοποίηση παράνομων κατασκευών και χρήσεων σε παραδοσιακούς οικισμούς και διατηρητέα. Παράταση δίνεται έως τις 11 Μαΐου και στην έκπτωση του 10% για όλα τα αυθαίρετα.

Με άλλες διατάξεις της ίδιας τροπολογίας ορίζεται ότι, στις περιπτώσεις αναθεώρησης της άδειας, τον έλεγχο θα κάνει ιδιώτης ελεγκτής δόμησης και όχι υπάλληλος της πολεοδομίας. Επίσης, αν ένας πολίτης διαφωνεί με το πόρισμα ενός ελεγκτή δόμησης, δημιουργείται μια διαδικασία για την επανεξέτασή του. Τέλος, παρατείνεται για ακόμα μία φορά (έως το 2023) η ισχύς οικοδομικών αδειών που αφορούν κτίρια ή εγκαταστάσεις του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου τομέα ή εποπτευόμενων από το κράτος φορέων, καθώς και κτιρίων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ακόμα κι αν έχουν λήξει.