Από το ΕΠΑΛ στο πανεπιστήμιο

Από το ΕΠΑΛ στο πανεπιστήμιο

1' 50" χρόνος ανάγνωσης

Στο 4,2% των τμημάτων πανεπιστημίων και ΤΕΙ ουδείς εκ των επιτυχόντων – αποφοίτων Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) κατάφερε να πιάσει τη βαθμολογική βάση. Ευρύτερα, στο 30,6% των τμημάτων ο τελευταίος επιτυχών εισήχθη με βαθμό κάτω από τη βάση. Η παραπάνω εικόνα των επιδόσεων των αποφοίτων ΓΕΛ στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2018 ενισχύει τα ερωτήματα σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο στην υποχρεωτική εκπαίδευση αλλά και το μέσο επίπεδο φοιτητών. Από την άλλη, τα στοιχεία μελέτης του εκπαιδευτικού της επαγγελματικής εκπαίδευσης και πρώην προέδρου της ΟΛΜΕ Θέμη Κοτσιφάκη δείχνουν ότι οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), που αποτελούν τη μικρότερη κατηγορία υποψηφίων, δεν υπολείπονται ιδιαίτερα σε επιδόσεις από την πλειοψηφία, δηλαδή τους μαθητές ΓΕΛ.

Ειδικότερα, πριν από τις δραστικές αλλαγές που έφερε ο πρόσφατα ψηφισθείς νόμος με απορροφήσεις ΤΕΙ από πανεπιστήμια, ο χάρτης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 2018 αποτελούνταν από 438 τμήματα πανεπιστημίων και ΤΕΙ. Οι απόφοιτοι ΓΕΛ είχαν (και έχουν) πρόσβαση σε όλα τα τμήματα, αλλά των ΕΠΑΛ είχαν μόνο στα τμήματα (στην πλειονότητά τους, των ΤΕΙ) με αντικείμενο συναφές ή αντίστοιχο με τις ειδικότητες των ΕΠΑΛ. Ετσι, μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων σε 4 μαθήματα (αλλά με διαφορετικά θέματα, και άρα πιθανή απόκλιση στον βαθμό δυσκολίας των θεμάτων) από τα 438 τμήματα, τα 356 δέχθηκαν αποφοίτους και από την κατηγορία των ΓΕΛ και από αυτή των ΕΠΑΛ.

Σύμφωνα με τον κ. Κοτσιφάκη, «αν συγκρίνουμε τον μέσο όρο των βαθμών των αποφοίτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ οι οποίοι εισήχθησαν πρώτοι στην κατηγορία τους στις 356 σχολές, διαπιστώνουμε ότι η απόκλιση είναι μόλις 1,2%. Αν συγκρίνουμε τον μέσο όρο των βαθμών των τελευταίων εισακτέων αποφοίτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ στις 356 σχολές, η απόκλιση είναι 10,2%».

Τα στοιχεία ενισχύουν το επιχείρημα ότι οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ είναι ικανοί για συνέχιση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με βάση τη νέα νομοθετική ρύθμιση αυξήθηκε το ποσοστό των θέσεων που θα διεκδικούν οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ στις πανεπιστημιακές σχολές από 5% σε 10%, ενώ διατηρήθηκε το 5% των θέσεων σε πολυτεχνικές, ιατρικές, οδοντιατρικές, φαρμακευτικές, κτηνιατρικές, φυσικής, βιολογίας και γεωλογίας. Παράλληλα, διατηρούνται τα ποσοστά του 8% για τις στρατιωτικές σχολές, την αστυνομία κ.λπ. Επίσης, από τη χρονιά 2019-2020 ξεκινούν και αρκετά διετή προγράμματα σπουδών από τα Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των ΑΕΙ, στα οποία οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση.