ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το προφίλ των γονέων βάζει τήβεννο στα παιδιά

Το προφίλ των γονέων βάζει τήβεννο στα παιδιά

Το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας επηρεάζει την επιλογή του παιδιού για τις πανεπιστημιακές σπουδές. Το επαγγελματικό προφίλ και η επιτυχία του πατέρα δίνουν το κίνητρο για πανεπιστημιακούς στόχους. Αυτό προκύπτει μεταξύ άλλων από έρευνα του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) για το κοινωνικό προφίλ των φοιτητών. Συγκεκριμένα, αποδεικνύεται ότι εάν η μητέρα έχει υψηλό εκπαιδευτικό προφίλ, τότε τα παιδιά στοχεύουν σε καλές πανεπιστημιακές σπουδές. Στην περίπτωση του πατέρα, το ίδιο συμβαίνει εάν εκείνος είναι επιτυχημένος επαγγελματικά – γεγονός που συνδέεται και με τις απολαβές του. Το στοιχείο αυτό αποτυπώνει εν πολλοίς τους στερεοτυπικούς ρόλους του πατέρα και της μητέρας, που επαναλαμβάνονται από γενιά σε γενιά.

Διαχρονικό είναι και το έντονο ταξικό αποτύπωμα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο ενισχύθηκε από την οικονομική κρίση. Και αυτό, διότι, καθώς η φροντιστηριακή ενίσχυση θεωρείται βασική για την επιτυχία στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, όποιος μπορεί να την έχει σε μεγαλύτερο βαθμό αποκτά ένα πλεονέκτημα, χωρίς βεβαίως να ακυρώνονται οι προσωπικές δεξιότητες. Χαρακτηριστικά, οι φοιτητές με υψηλό οικογενειακό μορφωτικό επίπεδο αυξήθηκαν σε 45,6% το 2014, από 42,3% το 2011 και 36,3% το 2001. Μάλιστα, το ποσοστό φοιτητών από οικογένειες με πολύ υψηλό κοινωνικό-μορφωτικό επίπεδο υπερδιπλασιάστηκε από 2,1% το 2001 σε 4,7% το 2014. Αντίστροφα, το ποσοστό φοιτητών από οικογένειες με μεσαίο κοινωνικό-μορφωτικό επίπεδο μειώθηκε στο 42,5% το 2014 από 52,1% το 2001.

Επίσης, οι υποψήφιοι από γονείς με υψηλό μορφωτικό επίπεδο έχουν τον πρώτο λόγο για τις σχολές υψηλής ζήτησης όπως ιατρικές και νομικές, ενώ στα ΤΕΙ οδηγούνται περισσότεροι υποψήφιοι από οικογένειες χαμηλότερου οικογενειακού προφίλ.

Σύμφωνα με την έρευνα, η αποφοίτηση από ιδιωτικό σχολείο ενισχύει τις πιθανότητες των υποψηφίων να εισαχθούν σε πανεπιστήμιο (κατά 15,2%). Τέλος, η ύπαρξη της βάσης του 10 «έκοψε» από τα πανεπιστήμιο περισσότερα αγόρια από κορίτσια υποψηφίους.