ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέα διεθνής επιτυχία για το Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νέα διεθνής επιτυχία για το Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σημαντικές διακρίσεις πέτυχε το Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) στη «λίστα της Σαγκάης», όπως ονομάζεται η γνωστή διεθνής λίστα αξιολόγησης (ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects). Στην αξιολόγηση μεθοδολογικά, η κατάταξη των πανεπιστημίων γίνεται σε πέντε επιστημονικές κατηγορίες (θετικές επιστήμες, μηχανική, επιστήμες ζωής, ιατρικής και κοινωνικές επιστήμες) και σε 54 επιμέρους ακαδημαϊκές κατηγορίες, ανάλογα με την εξειδίκευση του επιστημονικού τους αντικειμένου. Από την άλλη, κάθε αξιολόγηση δίνει διαφορετική βαρύτητα σε κάθε κριτήριο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν διαφοροποιήσεις των θέσεων των ΑΕΙ στις διεθνείς λίστες αξιολόγησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΚΠΑ, το Ιδρυμα εμφανίζεται με 19 συμμετοχές στα κορυφαία πανεπιστήμια κάθε ακαδημαϊκής κατηγορίας επί του συνόλου των 54 κατηγοριών. Τα 19 αυτά ακαδημαϊκά αντικείμενα αντιστοιχούν ουσιαστικά σε 12 τμήματα του Ιδρύματος. Συγκεκριμένα:

• Η Οδοντιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ καταλαμβάνει τη θέση 101-150, παγκοσμίως στο αντικείμενο «Dentistry & Oral Sciences». Επίσης, θα πρέπει να επισημανθεί ότι εμφανίζει εντυπωσιακή επίδοση στον δείκτη IC (% άρθρων με διεθνή συνεργασία) με βαθμό 93,2/100. Η συγκεκριμένη επίδοση είναι εντυπωσιακή και μάλιστα είναι υψηλότερη της βαθμολογίας των 19 πρώτων πανεπιστημίων του συγκεκριμένου ακαδημαϊκού αντικειμένου (μεταξύ των οποίων το Harvard, το University of Washington, το Kings College London, κ.ά.).

• Η Ιατρική Σχολή φέτος βρίσκεται στις υψηλότερες θέσεις μεταξύ των πανεπιστημίων σε τρία ακαδημαϊκά αντικείμενα. Η καλύτερη επίδοση επιτεύχθηκε στο αντικείμενο «Public Health», το οποίο βρίσκεται στις θέσεις 101-150.

• Το τμήμα Φυσικής καταλαμβάνει τη θέση 101-150 στο αντικείμενο «Physics», και στο αντικείμενο «Atmospheric Science», βρίσκεται στη θέση 151-200.

• Το τμήμα Φαρμακευτικής βρίσκεται στις θέσεις 151-200 στο αντικείμενο «Pharmacy & Pharmaceutical Sciences», ενώ το τμήμα Νοσηλευτικής στον τομέα «Nursing» εντοπίζεται στις θέσεις 101-150, παρουσιάζοντας  ιδιαίτερα υψηλή βαθμολογία στον δείκτη IC (% άρθρων με διεθνή συνεργασία) με βαθμό 81,5/100.

• Το τμήμα Βιολογίας διακρίθηκε όπως και πέρυσι, σε τρία ακαδημαϊκά αντικείμενα, με καλύτερη επίδοση στο αντικείμενο «Human Biological Sciences»,  το οποίο βρίσκεται θέση 201-300.

• Το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών  διακρίνεται σε τρεις ακαδημαϊκούς τομείς, με καλύτερη επίδοση στον τομέα «Telecommunication Engineering» στις θέσεις 201-300.

• Το τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος διακρίθηκε σε δύο τομείς, και πιο συγκεκριμένα στον τομέα «Earth Sciences» και στον τομέα «Environmental Science & Engineering».

• Το τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διοίκησης στον τομέα «Political Sciences» βρίσκεται στις θέσεις 301-400, ενώ το ακαδημαϊκό αντικείμενο «Education», στο οποίο έχουν συνεισφέρει τρία τμήματα (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, και Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας), βρέθηκε στις θέσεις 401-500.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΚΠΑ, που υπογράφεται από τον πρύτανη του Ιδρύματος κ. Θάνο Δημόπουλο, «για να μπορέσει ένα πανεπιστήμιο να συμπεριληφθεί στην κατάταξη σε μία τέτοια αξιολόγηση, θα πρέπει να διαθέτει ελάχιστο αριθμό δημοσιεύσεων κατά την περίοδο 2012-2016.

Το κατώτατο όριο διαφέρει ανά ακαδημαϊκή ενότητα και κυμαίνονται από 25 (π.χ. αεροδιαστημική μηχανική, επικοινωνίες, δημόσια διοίκηση κ.λπ.) μέχρι 200 δημοσιεύσεις (π.χ. φυσική, βιολογία, χημεία, κλινική ιατρική κ.λπ.). Ακολούθως, η ανάλυση των δημοσιεύσεων γίνεται στη βάση ενός μοντέλου απόδοσης τιμών και βαρύτητας σε 5 δείκτες από το οποίο μοντέλο εξάγεται ο σταθμισμένος μέσος όρος για κάθε θέμα και κάθε πανεπιστήμιο ξεχωριστά.

Για κάθε δείκτη το “καλύτερο” Ιδρυμα βαθμολογείται με 100, οπότε κάθε άλλο Ιδρυμα βαθμολογείται με το ποσοστό που υπολείπεται της βαθμολογίας του πρώτου».