ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τα δίκυκλα αποκτούν χώρους στάθμευσης

Τα δίκυκλα αποκτούν χώρους στάθμευσης

Η χρήση μοτοσικλέτας σε πόλεις όπως η Αθήνα μπορεί να παρέχει την απόλυτη λύση στο πρόβλημα της στάθμευσης, τα δεδομένα όμως φαίνεται ότι απαιτούν τη δημιουργία ειδικών χώρων και για τα δίκυκλα. Το υπουργείο Υποδομών προχωράει σε θεσμοθέτηση ειδικών κανόνων για να δώσει ένα τέλος στην άναρχη στάθμευση δικύκλων, που παρατηρείται κυρίως στα αστικά κέντρα. Η ρύθμιση, την οποία επεξεργάζεται ο υφυπουργός Μεταφορών Γ. Κεφαλογιάννης, αναμένεται να οριοθετεί την ίδρυση και τη λειτουργία χώρων στάθμευσης δικύκλων, που θα αφορά εκτός από τις μοτοσικλέτες και τα ποδήλατα.

Στη σχετική απόφαση θα περιγράφονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των χώρων στάθμευσης δικύκλων μεταξύ των οποίων ζητήματα που αφορούν τις ελάχιστες διαστάσεις του χώρου που θα φιλοξενεί το δίκυκλο, τον απαιτούμενο φωτισμό που θα διαθέτει τη νύχτα, τις συνθήκες φύλαξης καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές (π.χ. διαγραμμίσεις, όρια θέσης οχήματος και ελιγμών). Ταυτόχρονα εξετάζεται το ενδεχόμενο να επιτρέπεται η κατακόρυφη ανύψωση (όροφοι ή επίπεδα) ώστε να αυξάνεται η χωρητικότητα στους χώρους στάθμευσης που βρίσκονται σε μικρά οικόπεδα. Μεταξύ των σκέψεων είναι και η δυνατότητα δημιουργίας χώρου στάθμευσης δικύκλων και στα υφιστάμενα ή τα νέα πάρκινγκ αυτοκινήτων, εφόσον γίνουν οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις. Σημειώνεται ότι σήμερα δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο που να ορίζει τις προδιαγραφές δημιουργίας χώρων στάθμευσης δικύκλων, ενώ η σχετική ρύθμιση του υπουργείου Μεταφορών αναμένεται να είναι έτοιμη στις αρχές του 2020.

Στο μεταξύ, χωρίς θεσμικό πλαίσιο εξακολουθούν να κινούνται τα ποδήλατα και τα ηλεκτρικά πατίνια. Η διεύρυνση της χρήσης τους οδηγεί στην ανάγκη, εκτός από τη θεσμοθέτηση κανόνων για την κυκλοφορία τους, ειδικής σήμανσης για τα νέα αυτά μέσα. Με γνώμονα την οδική ασφάλεια και την αρμονική συνύπαρξη πεζών και –πάσης φύσεως– οχημάτων το υπουργείο Υποδομών προχωράει στη σύσταση ομάδας εργασίας που θα αναλάβει τη σύνταξη τεχνικής οδηγίας σχετικά με τον σχεδιασμό του κυκλοφοριακού χώρου στο οδικό περιβάλλον. Πρωταρχικός στόχος είναι η ασφάλεια όλων των χρηστών του δρόμου και κυρίως των ευάλωτων που είναι πεζοί, ποδηλάτες και χρήστες ηλεκτρικών πατινιών.

«Πατώντας» πάνω σε υφιστάμενη πρόβλεψη του ΚΟΚ (παρ. 5, άρ. 52, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4313/2014) το υπουργείο Υποδομών μπορεί να καθορίσει τις κατηγορίες των οδών στις οποίες επιτρέπονται παρεμβάσεις. Μεταξύ των παρεμβάσεων προβλέπεται η τοποθέτηση κινητών εμποδίων για την αναγκαστική μείωση της ταχύτητας των οχημάτων ή τον περιορισμό της κυκλοφορίας τους, ο καθορισμός των προϋποθέσεων δημιουργίας ή τοποθέτησής τους, οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και η ειδική σήμανση που πρέπει να εφαρμόζεται κατά περίπτωση. Η παραπάνω ομάδα εργασίας αναμένεται να αναλάβει τον σχεδιασμό της σχετικής τεχνικής οδηγίας βάσει της οποίας θα πραγματοποιηθούν οι παρεμβάσεις.