ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέα Κέντρα Αριστείας από το ΕΚΠΑ

Νέα Κέντρα Αριστείας από το ΕΚΠΑ

Με τρία νέα Κέντρα Αριστείας το Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) ενισχύει την προσπάθειά του για δράσεις εξωστρέφειας, καινοτομίας και κοινωνικής παρέμβασης. Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτό, όπως δηλώνει ο πρύτανης του Ιδρύματος κ. Θάνος Δημόπουλος, εκτιμάται ότι το Πανεπιστήμιο Αθηνών θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη χημικών ενώσεων στη χώρα μας λόγω του αριθμού των ενώσεων που παρασκευάζονται στα τμήματα Χημείας και Φαρμακευτικής του Ιδρύματος. Προ μηνός το Ιδρυμα είχε ανακοινώσει την ίδρυση των πέντε πρώτων Κέντρων Αριστείας, σε αντικείμενα αιχμής.

Συγκεκριμένα, η Σύγκλητος του Ιδρύματος αποφάσισε την ίδρυση Κέντρου Αριστείας με θεματικό αντικείμενο «Ενέργεια – Ανανεώσιμες Μορφές της και Μεταφορές», το οποίο αποτελεί τομέα αιχμής τόσο στην επιστήμη όσο και στην τεχνολογία με εθνικό, κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο. Στο Κέντρο Αριστείας θα μετέχουν μέλη του ΕΚΠΑ με πλούσιο και αναγνωρισμένο σε διεθνές επίπεδο σχετικό έργο και ερευνητικές ομάδες με εκτεταμένη ερευνητική δραστηριότητα σχετιζόμενη με το παραπάνω αντικείμενο, οι οποίες διαθέτουν αποδεδειγμένα την τεχνογνωσία, το ανθρώπινο δυναμικό, τις κατάλληλες ερευνητικές υποδομές, διεθνείς συνεργασίες και συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα. Το Κέντρο Αριστείας θα έχει ανοικτή δομή, υπό την έννοια ότι νέα μέλη και νέες ερευνητικές ομάδες θα μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό σε κάθε φάση ανάπτυξής του.

Επίσης, η Σύγκλητος αποφάσισε την ίδρυση Κέντρου Αριστείας με θεματικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και Ανακάλυψη Φαρμάκων». Το Κέντρο θα έχει μεταξύ άλλων ως στόχο την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων καινοτόμων ερευνητικών μεθοδολογιών ως προς τον σχεδιασμό καινοτόμων βιοδραστικών ενώσεων με τη βοήθεια υπολογιστικών μεθόδων αιχμής, τη δημιουργία βιβλιοθήκης χημικών ενώσεων που παράγονται, έχουν παραχθεί ή θα παραχθούν στο ΕΚΠΑ, την κατοχύρωση καινοτόμων ενώσεων με φαρμακολογική δράση και διαμόρφωση σχεδίων αξιοποίησής τους.

Τέλος, η Σύγκλητος αποφάσισε την ίδρυση Κέντρου Αριστείας «Ερευνα στην Εκπαίδευση και στις Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες για τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες». Οπως λέει η ανακοίνωση του Ιδρύματος, «βασικός στόχος του Κέντρου είναι να αποτελέσει τομέα αιχμής για την ανάπτυξη και μεγιστοποίηση της συνεργασίας των τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών και του νέου τμήματος Παιδαγωγικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλοσοφικής Σχολής με όλες τις βαθμίδες και τους φορείς της εκπαίδευσης, τυπικής και άτυπης, καθώς επίσης να αναδείξει τον συμβουλευτικό ρόλο που μπορεί να έχει ως προς τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του υπουργείου Παιδείας. Η συνεργασία αυτή θα αφορά τόσο στις γνωσιακές θεματικές και τη διδακτική μεθοδολογία των σχολείων όσο και στις πειραματικές πρακτικές και τις ψηφιακές τεχνολογίες που εφαρμόζονται σε αυτά».