ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ υπαλλήλων του Δημοσίου

Απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ υπαλλήλων του Δημοσίου

Η απόσταση, τόσο μεταξύ των εργαζομένων όσο και των πολιτών, οι οποίοι θα εξυπηρετούνται διά ζώσης μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, είναι η λέξη που χαρακτηρίζει την επάνοδο από χθες του 70% των δημοσίων υπαλλήλων στα γραφεία και στις υπηρεσίες τους. Σε κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε, προβλέπεται μεταξύ άλλων για τις δημόσιες υπηρεσίες ότι η απόσταση μεταξύ των υπαλλήλων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ενάμιση μέτρο και η παράβαση αυτού του μέτρου θα τιμωρείται 150 ευρώ, με το οποίο θα επιβαρύνονται, πιθανότατα, οι προϊστάμενοι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΚΥΑ, η οποία αφορά μέτρα προστασίας και πρόληψης κατά του κορωνοϊού, «στις δημόσιες υπηρεσίες πάσης φύσεως τηρείται με ευθύνη του οικείου προϊσταμένου απόσταση ενάμιση μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων και η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενου ραντεβού». Οπως επισημαίνεται, για κάθε παράβαση των κανόνων ελάχιστης απόστασης του παρόντος, επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ.

Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της τήρησης των μέτρων προστασίας και πρόληψης και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων είναι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία και οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, καθώς και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ).

Στην Περιφέρεια

Αντίστοιχο «οδικό χάρτη» για τους κανόνες ασφαλείας αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί η Περιφέρεια Αττικής εξέδωσε ο περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης.

Σύμφωνα με την απόφαση, και κατόπιν της σχετικής εγκυκλίου που εξέδωσε την περασμένη εβδομάδα  ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, η αυτοπρόσωπη παρουσία των υπαλλήλων στις υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής δύναται να ανέρχεται σε ποσοστό 70%. Ωστόσο, «όπου απαιτείται και δύναται, βάσει των αρμοδιοτήτων κάθε υπηρεσίας, μπορεί να προσέρχεται ακόμα και το 100% των υπαλλήλων, υπό την προϋπόθεση διασφάλισης των κανόνων προστασίας της υγείας, ιδίως η τήρηση της αποστάσεως μεταξύ των εργαζομένων τουλάχιστον 1,5 μέτρου».

Στο ποσοστό των υπαλλήλων που θα παρέχουν εκ περιτροπής εργασία, αυτοπροσώπως ή εξ αποστάσεως, δεν θα υπολογίζονται οι υπάλληλοι που τελούν σε πάσης φύσεως άδεια.

Ο προγραμματισμός για τους υπαλλήλους που θα δουλεύουν εκ περιτροπής, είτε αυτοπροσώπως είτε εξ αποστάσεως, θα γίνεται σε εβδομαδιαία βάση από τους προϊσταμένους των τμημάτων και των διευθύνσεων, ενώ κατά τον προγραμματισμό θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε υπηρεσίας (αντικείμενο-αρμοδιότητες), να γίνεται ιεράρχηση των προτεραιοτήτων με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πολιτών αλλά και του δημοσίου συμφέροντος, ενώ θα πρέπει να γίνεται και σωστή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού με στόχο την ασφάλεια των εργαζομένων.