Νομοσχέδιο για καύση απορριμμάτων

Νομοσχέδιο για καύση απορριμμάτων

1' 4" χρόνος ανάγνωσης

Το πλαίσιο για τη λειτουργία μονάδων καύσης απορριμμάτων δημιουργεί το υπουργείο Περιβάλλοντος, μέσω σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση δύο κοινοτικών οδηγιών για τα απορρίμματα. Οπως προβλέπει το σχέδιο νόμου που δόθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση:

• Η αρμοδιότητα χωροθέτησης, δημοπράτησης, κατασκευής και λειτουργίας των μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης ανήκει στο υπουργείο, ενώ με νεότερη απόφαση θα καθορίζεται η δυναμικότητα κάθε μονάδας, οι περιοχές που θα εξυπηρετεί κ.λπ. Με τον τρόπο αυτό το υπουργείο απαλλάσσει τους δήμους από την «καυτή πατάτα» της χωροθέτησης. Υπενθυμίζεται ότι ο νέος εθνικός σχεδιασμός για τα απορρίμματα προβλέπει 3-4 μονάδες καύσης σε όλη την Ελλάδα. 

• Από την 1.1.2022 το υπόλειμμα από τη διαλογή υλικών στα κέντρα ανακύκλωσης (ΚΔΑΥ) θα μετατρέπεται υποχρεωτικά σε απορριμματογενές καύσιμο (εφόσον, βέβαια, υπάρχει κάποιος να το απορροφήσει). Το κόστος της μετατροπής θα βαρύνει τους δήμους μέχρι του ποσού των 35 ευρώ/τόνο. 

• Οι ποσότητες απορριμμάτων που αποτεφρώνονται δεν συνυπολογίζονται στην ανακύκλωση, εκτός αν μετά τη διαδικασία συλλεχθούν κάποια μέταλλα και οδηγηθούν σε κατάλληλη επεξεργασία. 

• Προϋπόθεση για την αδειοδότηση μονάδας αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης απορριμμάτων είναι η υψηλή ενεργειακή απόδοση της μονάδας.

Σε άλλα ενδιαφέροντα σημεία, το σχέδιο νόμου ζητάει να προβλέπεται ακόμα και στα υφιστάμενα κτίρια κοινόχρηστος χώρος εντός ή εκτός κτιρίου για τη συλλογή και αποθήκευση τουλάχιστον δύο ρευμάτων με κάδους (4 κάδοι στις νέες κατοικίες).