ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αύξηση αναφορών στον Συνήγορο του Πολίτη κατά 9%

ayxisi-anaforon-ston-synigoro-toy-politi-kata-9-561315496

O υψηλότερος αριθμός αναφορών υποβλήθηκε στον Συνήγορο του Πολίτη το 2020 από την ίδρυση της ανεξάρτητης αρχής. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση που δημοσιοποιήθηκε χθες, η ανεξάρτητη αρχή υποδέχθηκε 18.491 αναφορές, ποσοστό αυξημένο κατά 9% σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο, γεγονός που αποδίδεται στην πανδημία και στα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στις συναλλαγές των πολιτών με τη διοίκηση.

Από τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι πολίτες στην επαφή τους με το ευρύτερο Δημόσιο ήταν σε σχέση με ασφαλιστικά θέματα, για τα οποία κατατέθηκαν 2.008 αναφορές, το οικιστικό περιβάλλον 1.036 αναφορές και τη φορολογία 446 αναφορές. Και το 2020 σοβαρά ήταν τα θέματα που προέκυψαν από την είσοδο και την παραμονή των αλλοδαπών στη χώρα. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι κατατέθηκαν 403 αναφορές που αφορούσαν διακρίσεις λόγω φύλου παρά τα θεωρητικά πολλά βήματα που έχουν γίνει σε αυτό τον τομέα, αλλά και 263 αναφορές για διακρίσεις λόγω αναπηρίας. Είναι σημαντικό ότι από το σύνολο των αναφορών το 44% μετά τη διερεύνηση αποδεικνύεται ότι δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη. Από τις υποθέσεις οι οποίες εξετάστηκαν, σε ποσοστό της τάξης του 28% κρίθηκαν αβάσιμες, δηλαδή δεν εντοπίστηκε ζήτημα κακοδιοίκησης, ωστόσο στο υπόλοιπο 72% υπήρξε προσπάθεια διαμεσολάβησης από τον Συνήγορο ώστε να επιλυθεί το θέμα. 

Η προσπάθεια από την πλευρά του Συνηγόρου απέδωσε καρπούς στο 81% των περιπτώσεων αφού αυτές «επιλύθηκαν θετικά για τους πολίτες με ενέργειες της Αρχής». Στο 10% των περιπτώσεων, όμως, η υπόθεση ήταν αδύνατο να προχωρήσει, καθώς διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν νομοθετικά κενά ή δυσλειτουργίες. 

Οπως σημειώνεται στην έκθεση, τα υπουργεία και η Αυτοδιοίκηση παρουσιάζουν σημαντικό ποσοστό κακοδιοίκησης (31% και 19% αντίστοιχα). Ωστόσο, πρώτη σε ποσοστό αναφορών είναι η κατηγορία των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (32%). Από την άλλη, το 9% των αναφορών σχετίζονται με τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και το 6% με τις ανεξάρτητες αρχές. «Φαίνεται λοιπόν ότι η κακοδιοίκηση προέρχεται σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 50% από φορείς που δεν ανήκουν στην κεντρική κυβέρνηση», τονίζεται. 

Στην έκθεση, φυσικά, απεικονίζονται και οι ιδιαιτερότητες της εποχής, δηλαδή τα προβλήματα που αναδείχθηκαν εξαιτίας της πανδημίας. Συγκεκριμένα, περισσότερες από 1.000 (1.024) αναφορές αφορούσαν τέτοια ζητήματα και τα μισά εξ αυτών ήταν για προβλήματα εργασιακών δικαιωμάτων, όπως για παράδειγμα συνέχιση ασφαλιστικής κάλυψης, αλλά και εξασφάλιση επιδομάτων και βοηθημάτων. Ενα ποσοστό της τάξης του 13% αναφέρθηκε στις δυσκολίες επικοινωνίας με τις δημόσιες υπηρεσίες έτσι ώστε να διεκπεραιωθούν υποθέσεις. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι πολίτες σε ποσοστό 11% έκαναν αναφορά σε σχέση με τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας, αλλά και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν λόγω της παραβίασής τους. 

Η πανδημία ωστόσο έφερε και μία ακόμη αλλαγή, καθώς αυξήθηκε κατά 40% συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά ο αριθμός των επισκεπτών στον ιστοχώρο του Συνηγόρου του Πολίτη.