ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η τηλεργασία στο Δημόσιο

Η τηλεργασία στο Δημόσιο

Νομοσχέδιο για τη θεσμοθέτηση της δυνατότητας τηλεργασίας στο Δημόσιο αναμένεται να θέσει σε διαβούλευση το υπουργείο Εσωτερικών σήμερα. Το ν/σ έχει στόχο να ορίσει το πλαίσιο της τηλεργασίας για τους υπαλλήλους στον δημόσιο τομέα τόσο σε επείγουσες καταστάσεις όπως η πανδημία όσο και ως κανονικότητα, εφόσον η φύση των καθηκόντων του εργαζομένου το επιτρέπει. 

Οπως ορίζεται, η τηλεργασία έχει οικειοθελή χαρακτήρα τόσο για τον εργαζόμενο όσο και για την υπηρεσία, εκτός από τις έκτακτες περιπτώσεις κατά τις οποίες απειλείται η δημόσια υγεία. 

Οι υπάλληλοι που τηλεργάζονται έχουν τα ίδια δικαιώματα, αλλά και τις υποχρεώσεις, με όσους βρίσκονται με φυσική παρουσία. Επίσης, οφείλουν να εργάζονται στο ίδιο ωράριο. Το ποσοστό των υπαλλήλων μιας υπηρεσίας που μπορούν να τεθούν σε καθεστώς τηλεργασίας δεν μπορεί να ξεπερνάει το 50%. Επίσης, το νομοσχέδιο προβλέπει σειρά μέτρων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του υπαλλήλου. Ενδεικτικά, ο φορέας πρέπει να εξασφαλίσει στον εργαζόμενο την προστασία των προσωπικών του δεδομένων, ενώ σε περίπτωση τηλεδιασκέψεων δεν επιτρέπεται να τραβηχτεί βίντεο. Καθορίζονται, επίσης, σαφώς τα χρονικά όρια μέσα στα οποία μπορεί να εφαρμοστεί η τηλεργασία.

Συγκεκριμένα, η τηλεργασία παρέχεται σε καθορισμένες ημέρες ανά εβδομάδα και μήνα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 40 εργάσιμες ημέρες ανά ημερολογιακό έτος μέσα σε διάστημα τριών μηνών. Και, τέλος, αποκλείεται η παροχή τηλεργασίας από 15 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να παρέχει στον υπάλληλο τον κατάλληλο εξοπλισμό και την πληροφορική υποστήριξη, ενώ βαρύνεται με το κόστος συντήρησης και αναβάθμισης του εξοπλισμού. Μετά το πέρας του ωραρίου του, ο τηλεργαζόμενος έχει δικαίωμα να αποσυνδέεται από τα μέσα που χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των καθηκόντων του.