ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δίπλωμα οδήγησης: Ψηφιακά τα δικαιολογητικά για αντικατάσταση

Δίπλωμα οδήγησης: Ψηφιακά τα δικαιολογητικά για αντικατάσταση

Ψηφιοποιήθηκε για το σύνολο των περιφερειών της χώρας η διαδικασία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών για αντικατάσταση του εντύπου άδειας οδήγησης, αλλά και για έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης, λόγω φθοράς, απώλειας ή κλοπής.

Από χθες είναι διαθέσιμη η παραπάνω υπηρεσία για την αντικατάσταση αδειών οδήγησης μέσω του gov.gr, μετά την επέκταση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στις 8 περιφέρειες της χώρας που δεν πρόσφεραν μέχρι πρότινος την εν λόγω δυνατότητα. Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 7.071 αιτήσεις, από τις οποίες οι 3.408 αφορούν σε αντικαταστάσεις και αντίγραφα αδειών οδήγησης και οι 3.663 σε ενημέρωση στοιχείων. Από τις 3.408 αιτήσεις έχουν ήδη εκτυπωθεί περισσότερα από 2.600 διπλώματα από την Ελληνική Αστυνομία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέλθουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών https://drivers-vehicles.services.gov.gr με τους κωδικούς Taxisnet και να καταχωρίζουν ψηφιακά την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, συμπεριλαμβανομένων της φωτογραφίας, της υπογραφής τους και του οικείου παραβόλου.

Στη συνέχεια, οι προαναφερόμενες υπηρεσίες αποστέλλουν και πάλι ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται φυσικός φάκελος, όλα τα στοιχεία στη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας (ΑΕΑ). Οι απαραίτητες διασυνδέσεις μεταξύ μητρώων του Δημοσίου για την ταυτοποίηση των χρηστών και την άντληση στοιχείων υλοποιήθηκαν μέσα από το κέντρο διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, οι πολίτες μπορούν να παραλάβουν το νέο έντυπο αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου ή ζητώντας να τους αποσταλεί με courier για τις περιφέρειες, όπου η συγκεκριμένη υπηρεσία υποστηρίζεται.