ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε λειτουργία γραφείο του κτηματολογίου στην Καλαμάτα

Σε λειτουργία γραφείο του κτηματολογίου στην Καλαμάτα

Το εικοστό υποκατάστημα του Εθνικού Κτηματολογίου εγκαινιάστηκε χθες στην Καλαμάτα. Το γραφείο θα εξυπηρετεί τους 83.000 κατοίκους της Μεσσηνίας, απορροφώντας τα τέσσερα υποθηκοφυλακεία της Μεσσηνίας. Παράλληλα από σήμερα τίθενται σε λειτουργία οι ψηφιακές υπηρεσίες του κτηματολογίου στην περιοχή, οι οποίες προσφέρονται μέσω της πύλης gov.gr.

Τα εγκαίνια πραγματοποίησαν χθες ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Στύλιος και ο πρόεδρος του Εθνικού Κτηματολογίου Δημήτρης Σταθάκης. Το νέο υποκατάστημα στην Καλαμάτα θα έχει την αρμοδιότητα περίπου 123.000 ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων στην περιοχή. «Ακόμα ένα υποκατάστημα παραδίδεται σήμερα στους πολίτες. 

Οσοι εξυπηρετούνταν από τα υποθηκοφυλακεία Μεσσήνης, Παμίσου, Αβίας και Καλαμάτας, από σήμερα έχουν στη διάθεσή τους νέες, φιλικές ψηφιακές υπηρεσίες, οι οποίες θα τους διευκολύνουν μειώνοντας την ταλαιπωρία και τα περιττά έξοδα και θα ενισχύσουν την ασφάλεια των συναλλαγών. Επιταχύνοντας τη διαδικασία της κτηματογράφησης διευκολύνουμε τις επενδύσεις και στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα», δήλωσε ο κ. Στύλιος. 

Στα νέα υποκαταστήματα του Εθνικού Κτηματολογίου παρέχονται στους πολίτες και στους επαγγελματίες όλες οι υπηρεσίες των υποθηκοφυλακείων (καταχώριση πράξεων, τήρηση βιβλίων ενεχύρου, τήρηση των σχετικών αρχείων κ.λπ.), συνδεδεμένες βέβαια με τους χάρτες του κτηματολογίου.
Επιπλέον, ίσως πια το σημαντικότερο, με την έναρξη λειτουργίας ενός νέου υποκαταστήματος παρέχονται πλέον στην περιοχή ευθύνης του όλες οι ψηφιακές υπηρεσίες για πολίτες και επαγγελματίες (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, μηχανικοί, δικαστικοί επιμελητές), που περιλαμβάνουν: αιτήσεις, πληρωμές και παραλαβή πιστοποιητικών, διαγραμμάτων και αντιγράφων, παραλαβές, πληρωμές και αιτήσεις από τους δικηγόρους αγωγών, δικογράφων και άλλων πράξεων που συντάσσουν και διακινούν για καταχώριση, την ψηφιακή υποβολή συμβολαίων από τους συμβολαιογράφους, την αυτόματη σύγκριση τοπογραφικού από τον μηχανικό με το κτηματολογικό διάγραμμα και τον αυτόματο προδικαστικό έλεγχο για την εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων. Υπενθυμίζεται ότι οι ηλεκτρονικές συναλλαγές γίνονται μόνο μέσω e-banking ή μέσω τραπεζών, καθώς δεν γίνεται δεκτή η καταβολή μετρητών.

Το υποκατάστημα της Καλαμάτας είναι το 20ό από τα 75 που τίθεται σε λειτουργία. Επίσης λειτουργούν 8 από τα 17 κτηματολογικά γραφεία (Δυτική Μακεδονία, Πειραιάς και Νήσοι, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Κυκλάδων, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου). Η νέα δομή θα υποκαταστήσει τα 390 άμισθα ή έμμισθα υποθηκοφυλακεία της χώρας.