ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Άρειος Πάγος: Η εργασία πληρώνεται ακόμα κι αν είναι άκυρη η σύμβαση

Η απόφαση της Ολομέλειας του Α.Π. δημιουργεί δικαστικό προηγούμενο και για άλλες παρόμοιες περιπτώσεις που μπορούν να προσφύγουν δικαστικά και να διεκδικήσουν δεδουλευμένα.

Άρειος Πάγος: Η εργασία πληρώνεται ακόμα κι αν είναι άκυρη η σύμβαση

Με απόφαση της Ολομελείας του Αρείου Πάγου (σε πλήρη σύνθεση) κρίθηκε ότι ακόμα και σε περιπτώσεις άκυρης σύμβασης, εφόσον ο εργαζόμενος έχει παράσχει τις υπηρεσίες του, ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει πλήρως τις αποδοχές του.

Κατά την απόφαση, το ίδιο ισχύει και αν εργοδότης είναι το Δημόσιο, ενώ ως προς το ύψος των αποδοχών που οφείλει ο εργοδότης να καταβάλει, σύμφωνα με την απόφαση, αυτές πρέπει να είναι στο ύψος των νομίμως προβλεπομένων.

Η απόφαση του Αρείου Πάγου εκδόθηκε με πρόεδρο την Αγγελική Αλειφεροπούλου (αριθμός 4 του 2021). Ανατρέπει προηγούμενες αντίθετες δικαστικές αποφάσεις και δικαιώνει εργαζόμενους με καθεστώς stage που παρείχαν εργασία στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου πριν από χρόνια και είχαν δικαιωθεί και από το Εφετείο, καθώς είχε κριθεί ότι εργάστηκαν επί χρόνια κανονικά, αν και υποτίθεται ότι ήταν μαθητευόμενοι (stage).

Η απόφαση του Αρείου Πάγου δημιουργεί δικαστικό προηγούμενο και για άλλες παρόμοιες περιπτώσεις που μπορούν να προσφύγουν δικαστικά και να διεκδικήσουν δεδουλευμένα.