ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πυρκαγιές: Χωρίς παράβολα η διαδικασία αντικατάστασης διπλώματος οδήγησης

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος για την αντικατάσταση των εντύπων αδειών οδήγησης που καταστράφηκαν ή χάθηκαν κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο σε διάφορα σημεία της επικράτειας

Πυρκαγιές: Χωρίς παράβολα η διαδικασία αντικατάστασης διπλώματος οδήγησης

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος για την αντικατάσταση των εντύπων αδειών οδήγησης που καταστράφηκαν ή χάθηκαν κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο σε διάφορα σημεία της επικράτειας. Στο πλαίσιο των μέτρων που έχει λάβει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τη διευκόλυνση όσων έχουν πληγεί από τις καταστροφικές πυρκαγιές, η συγκεκριμένη εγκύκλιος προβλέπει εξαιρέσεις στην υποχρέωση προμήθειας παραβόλων για την εκτύπωση νέων αδειών οδήγησης. Προϋπόθεση, ωστόσο, είναι οι σχετικές δηλώσεις να έχουν υποβληθεί στα αστυνομικά τμήματα το αργότερο έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Ειδικότερα για τη στήριξη των πληγέντων, που θα πρέπει να προχωρήσουν σε αντικατάσταση του διπλώματος οδήγησής τους ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία, προβλέπονται εξαιρέσεις από την υποχρέωση καταβολής των παρακάτω παραβόλων: 

• Για την καταβολή παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΤΣΑ (εδάφιο ζ).

• Για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδήγησης (εδάφιο η).

• Για την απώλεια ή κλοπή του εντύπου της άδειας οδήγησης (εδάφιο θ).

Για την απαλλαγή από την καταβολή των παραπάνω παραβόλων απαιτείται η προσκόμιση στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών ή σε ΚΕΠ δήλωσης, που θα έχει υποβληθεί σε αστυνομικό τμήμα, περί απώλειας ή καταστροφής του εντύπου της άδειας οδήγησης σε πληγείσα από τις πυρκαγιές περιοχή και κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία εκδήλωσης του φαινομένου, όπως προκύπτει από την αντίστοιχη απόφαση κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση Εκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, έως τις 13.8.2021 (ημερομηνία δημοσίευσης της α΄ σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου).

Η δήλωση πρέπει να έχει υποβληθεί στο αστυνομικό τμήμα το αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Οι σχετικές αιτήσεις για την αντικατάσταση των κατεστραμμένων διπλωμάτων οδήγησης θα μπορούν να υποβάλλονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών και στα ΚΕΠ της χώρας το αργότερο έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021. Στο μεταξύ, η Γενική Γραμματεία Μεταφορών του υπουργείου Υποδομών έχει θεσμοθετήσει σειρά ρυθμίσεων με στόχο οδηγοί και ιδιοκτήτες Ι.Χ., που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές, να μπορούν χωρίς γραφειοκρατία ή οικονομική επιβάρυνση και με ταχύτητα να προβούν στις απαραίτητες διαδικασίες είτε για την αποζημίωση τυχόν κατεστραμμένων οχημάτων είτε για τη διαγραφή τους. Για τη διαγραφή ενός οχήματος δεν χρειάζεται πλέον η ταυτοποίησή του.

Σχετικά με τα επαγγελματικά οχήματα και με τα δελτία τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ), που πρόκειται να λήξουν τις προσεχείς ημέρες ή έχουν ήδη λήξει, αναμένεται να δοθεί εξάμηνη παράταση. Επιπλέον δίνονται παρατάσεις για τις άδειες οδήγησης, τα πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας, και επίσης ισχύουν και οι παρατάσεις για τα οχήματα τα οποία πρέπει να ανανεώσουν τα δελτία τεχνικού ελέγχου στα ΚΤΕΟ. Οι εν λόγω παρατάσεις θα έχουν διάρκεια έξι μηνών, ενώ σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο ενδέχεται η ισχύς της παράτασης να αναθεωρηθεί.