ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στην «πρίζα» και τα συνεργεία

Ολες οι προδιαγραφές λειτουργίας συνεργείων ηλεκτρικών οχημάτων

Στην «πρίζα» και τα συνεργεία

Καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων αυτοκινήτων, που θα αναλάβουν την επισκευή και συντήρηση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Σε μια συνολική προσπάθεια ενίσχυσης της διείσδυσης της ηλεκτροκίνησης στη χώρα, εκδόθηκε η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, που ορίζει τις λεπτομέρειες και τα χαρακτηριστικά που θα διέπουν τα ανεξάρτητα (πέραν των εξουσιοδοτημένων από τους κατασκευαστές) συνεργεία επισκευής και συντήρησης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.   

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση –«Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων αναγγελίας έναρξης λειτουργίας των συνεργείων, που εκτελούν εργασίες επισκευής και συντήρησης σε οχήματα υψηλής τάσης»– προσδιορίζει ότι όχημα υψηλής τάσης, μεταξύ άλλων, είναι αυτό που χρησιμοποιεί συσσωρευτές υψηλής τάσης, δηλαδή άνω των 30V εναλλασσόμενου ρεύματος ή 60V συνεχούς ρεύματος για την τροφοδοσία των ηλεκτροκινητήρων.

Κάθε συνεργείο οχημάτων υψηλής τάσης οφείλει να διαθέτει έναν κύριο χώρο επισκευής και συντήρησης που θα είναι επιφάνειας τουλάχιστον 24 τ.μ. Θα πρέπει να διαθέτει ειδική σήμανση απαγόρευσης εισόδου στους μη έχοντες εργασία (αλυσίδα πάνω σε κολονάκια και ευδιάκριτες πλαστικές πινακίδες απαγόρευσης), ενώ κατά την παραμονή ηλεκτροκίνητου οχήματος στον χώρο θα πρέπει να τοποθετηθεί πάνω στο παρμπρίζ του ειδική ευδιάκριτη πινακίδα (προειδοποίηση ότι πρόκειται για όχημα υψηλής τάσης) και το όνομα του τεχνίτη του συνεργείου. Ταυτόχρονα τα συνεργεία θα πρέπει να διαθέτουν ειδικό χώρο εναπόθεσης, επισκευής ή φύλαξης της μπαταρίας του οχήματος υψηλής τάσης, ελάχιστης επιφάνειας 15 τ.μ. Ο συγκεκριμένος χώρος πρέπει να είναι περιμετρικά κλειστός και η είσοδός του να διαθέτει πόρτα ύψους τουλάχιστον 2 μ. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ύπαρξη ειδικού χώρου εναπόθεσης, επισκευής ή φύλαξης της μπαταρίας εντός του συνεργείου, απαιτείται η σύμβαση με φορέα διαχείρισης μπαταριών ή με εισαγωγέα αυτοκινήτων και η ύπαρξη ειδικού κιβωτίου μεταφοράς μπαταριών. Ο χώρος αναμονής και ελέγχου του οχήματος υψηλής τάσης θα πρέπει να έχει ελάχιστο εμβαδό 32,2 τ.μ. και είναι ο χώρος στον οποίο παραμένει το όχημα από τη στιγμή της παραλαβής του από τον ιδιοκτήτη μέχρι την είσοδο στον χώρο επισκευής και συντήρησης. Ο χώρος αναμονής και ελέγχου επιβάλλεται περιμετρικά να ασφαλίζεται και αυτός με ειδική σήμανση, ενώ μπορεί να βρίσκεται εντός του συνεργείου ή στον προαύλιο χώρο. 

Για πρώτη φορά οι χώροι υγιεινής στις εγκαταστάσεις συνεργείων επισκευής και συντήρησης οχημάτων απαιτείται να είναι προσβάσιμοι σε εμποδιζόμενα άτομα και άτομα με αναπηρία, ενώ απαιτείται και η διαμόρφωση χώρου υποδοχής (επίσης απαιτείται για πρώτη φορά στις προδιαγραφές των συνεργείων). Με επαρκή κλιματισμό, εξαερισμό και προσβάσιμος σε εμποδιζόμενα άτομα και άτομα με αναπηρία θα πρέπει να είναι και ο χώρος στον οποίο θα εκτελούνται οι γραφειακές εργασίες του συνεργείου και των τεχνητών.