ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εμβολιασμός: Προσωρινός ΑΜΚΑ από δήμους

H αναγκαιότητα να εμβολιαστεί όσον το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού και η διστακτικότητα όσων δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ να προσέλθουν αυτοπροσώπως οδήγησαν στην απόφαση να χορηγείται προσωρινός ΑΜΚΑ (αλλιώς ΠΑΜΚΑ) από τις υπηρεσίες των δήμων.

Εμβολιασμός: Προσωρινός ΑΜΚΑ από δήμους

H αναγκαιότητα να εμβολιαστεί όσον το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού και η διστακτικότητα όσων δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ να προσέλθουν αυτοπροσώπως οδήγησαν στην απόφαση να χορηγείται προσωρινός ΑΜΚΑ (αλλιώς ΠΑΜΚΑ) από τις υπηρεσίες των δήμων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, οι κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων, τα κέντρα νεότητας και τα κέντρα ένταξης μεταναστών στους δήμους μπορούν να χορηγούν προσωρινό ΑΜΚΑ είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία των προσώπων είτε και χωρίς να απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία. Στη δεύτερη περίπτωση οι υπηρεσίες των ΟΤΑ δύνανται να συνεργαστούν με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), φορείς της κοινωνίας των πολιτών και οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που συμμετέχουν στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού.

Η χορήγηση του ΠΑΜΚΑ, όπως προβλέπεται στην απόφαση, πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ, στην οποία εισέρχονται εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι (χρήστες) των κοινωνικών υπηρεσιών, των κέντρων κοινότητας και των κέντρων ένταξης μεταναστών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ βαθμού που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία χορήγησης ΠΑΜΚΑ.

Σε αυτή τη διαδικασία μπορεί να συμμετάσχει κάθε υπάλληλος του δήμου με οποιαδήποτε σχέση εργασίας εφόσον έχει πιστοποιηθεί ως χρήστης μέσω της ΗΔΙΚΑ, η οποία είναι υπεύθυνη για την ενεργοποίηση ή και απενεργοποίηση των χρηστών.

Θα χορηγείται από κοινωνικές υπηρεσίες, κέντρα νεότητας και κέντρα ένταξης μεταναστών, ώστε να εμβολιαστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι.

Για τη χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ, σύμφωνα με την απόφαση που εκδόθηκε, γίνεται αποδεκτό οποιοδήποτε ταυτοποιητικό έγγραφο προσκομίζει το φυσικό πρόσωπο, δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 και δεν διενεργείται έλεγχος νομιμότητας παραμονής.

Ταυτοποιητικά έγγραφα θεωρούνται το ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς, η ληξιαρχική πράξη γέννησης, το διαβατήριο, ο προσωρινός τίτλος διαμονής, ανεξαρτήτως αν βρίσκονται σε ισχύ. Επίσης ως ταυτοποιητικό έγγραφο μπορούν να ληφθούν οι αποφάσεις απέλασης, οι απορριπτικές αποφάσεις ασύλου α΄ και β΄ βαθμού, αποφυλακιστήρια, ακόμα και υπηρεσιακά σημειώματα της Ελληνικής Αστυνομίας σε περίπτωση αναβολής εκτέλεσης απόφασης απομάκρυνσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα διαμένουν αρκετές χιλιάδες άτομα χωρίς ΑΜΚΑ: άτομα των οποίων το αίτημα ασύλου έχει απορριφθεί, ωστόσο δεν έχουν επιστρέψει είτε στην Τουρκία, είτε στις χώρες προέλευσής τους, άτομα τα οποία έχασαν την ασφάλισή τους λόγω ανεργίας παρά το γεγονός ότι διαμένουν χρόνια ως μετανάστες στη χώρα. Επίσης, κυρίως, γυναίκες αλλοδαπές οι οποίες εργάζονται ως εσωτερικές σε σπίτια και δεν διαθέτουν νόμιμα χαρτιά, άδεια παραμονής και κατά συνέπεια κοινωνική ασφάλιση.