ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πιο βαριές ποινές για παιδική πορνογραφία

Πιο βαριές ποινές για παιδική  πορνογραφία

Πλέγμα προστασίας 18 διατάξεων για την «καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας» ορθώνει το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Με νομοσχέδιο που κατήρτισε και το οποίο θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 24/2, προβλέπεται η αυστηροποίηση των ποινών και η διεύρυνση των αξιόποινων πράξεων, ενώ ενισχύονται οι διατάξεις που αφορούν την παιδική πορνογραφία μέσω Διαδικτύου. Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία «Ελληνικής Αρχής Αποζημίωσης», που θα λειτουργεί στο υπουργείο Δικαιοσύνης και θα αποφαίνεται επί των αιτήσεων αποζημίωσης των ανήλικων θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρόθεση. Επίσης, επιμηκύνεται ο χρόνος παραγραφής των αδικημάτων που έχουν τελεστεί σε βάρος ανηλίκων, ενώ επιβάλλονται ποινές μέχρι και δεκαετή κάθειρξη και πρόστιμα από 20.000 μέχρι τρία εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία, διευρύνεται η έννοια της «εντοπιότητας» του αδικήματος σε περιπτώσεις που τελείται μέσω Διαδικτύου. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι όταν η πράξη σε βάρος του ανηλίκου τελείται μέσω Διαδικτύου ή άλλου μέσου επικοινωνίας, τόπος τέλεσης θεωρείται η ελληνική επικράτεια εφόσον στο έδαφός της παρέχεται πρόσβαση στα συγκεκριμένα μέσα, ανεξάρτητα από τον τρόπο εγκατάστασής τους.

Η προθεσμία μάλιστα παραγραφής εγκλημάτων, όπως της αρπαγής και εμπορίας ανηλίκων, αναστέλλεται μέχρι την ενηλικίωση του θύματος και για ένα χρόνο μετά, εφόσον πρόκειται για πλημμέλημα, και για τρία χρόνια μετά, εφόσον πρόκειται για κακούργημα. Σε περίπτωση αμετάκλητης καταδίκης για πράξεις όπως βιασμός και αποπλάνηση ανηλίκου, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει στον καταδικασμένο την απαγόρευση άσκησης της επαγγελματικής του δραστηριότητας, εφόσον αυτή περιλαμβάνει τακτικές επαφές με ανηλίκους, για χρονικό διάστημα ενός έως πέντε ετών.

Επιπλέον, στο πλαίσιο διερεύνησης αδικημάτων όπως οι τρομοκρατικές πράξεις, σωματεμπορία, εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής των ανηλίκων, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι μπορεί να διαταχθεί άρση απορρήτου, καταγραφή δραστηριότητας ή άλλων γεγονότων εκτός κατοικίας με συσκευές ήχου, συσχέτιση ή συνδυασμός δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Στο νομοσχέδιο υπάρχει ακόμη η πρόβλεψη της κατάργησης, με εισαγγελική διάταξη, της ιστοσελίδας η οποία φιλοξενείται στην Ελλάδα και περιέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας. Σε περίπτωση που η ιστοσελίδα δεν φιλοξενείται στην Ελλάδα, διατάσσεται φραγή της πρόσβασης σε αυτήν. Ως προς τις ποινές, το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων:

–  Οποιος εξωθεί ή παρασύρει ανήλικο να γίνει μάρτυρας συνουσίας ή άλλης γενετήσιας πράξης τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους, ακόμα κι αν ο ανήλικος δεν συμμετέχει σε αυτές, ενώ με φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών όταν ο ανήλικος γίνεται μάρτυρας γενετήσιας κακοποίησης.

–  Οποιος με πρόθεση παράγει, προσφέρει, πωλεί ή με οποιονδήποτε τρόπο προμηθεύεται υλικό παιδικής πορνογραφίας τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών και χρηματική ποινή 50.000 – 300.000 ευρώ.

–  Οποιος με πρόθεση, μέσω της τεχνολογίας, προτείνει σε ανήλικο που δεν συμπλήρωσε τα 15 έτη να συναντήσει αυτόν ή τρίτον, με σκοπό τη διάπραξη σε βάρος του αδικημάτων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών και χρηματική ποινή 50.000 έως 200.000 ευρώ.

–  Οποιος εξωθεί ή παρασύρει ανήλικο, προκειμένου να συμμετάσχει σε πορνογραφικές παραστάσεις ή διοργανώνει αυτές, τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών αν ο ανήλικος δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη, αν ο ανήλικος συμπλήρωσε τα 12, αλλά όχι τα 14 έτη, με κάθειρξη μέχρι 10 ετών, αν ο ανήλικος συμπλήρωσε τα 14 και μέχρι τα 15 έτη με φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών και αν ο ανήλικος συμπλήρωσε τα 15 έτη με φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους.

–  Εάν αδικήματα σε βάρος ανηλίκου τελέστηκαν για λογαριασμό νομικού προσώπου, επιβάλλεται στο νομικό πρόσωπο διοικητικό πρόστιμο από 20.000 έως 3.000.000 ευρώ.