Μέτωπο κατά χορήγησης δικαιωμάτων σε αποφοίτους ιδιωτικών κολεγίων

Μέτωπο κατά χορήγησης δικαιωμάτων σε αποφοίτους ιδιωτικών κολεγίων

1' 25" χρόνος ανάγνωσης

Τον πρώτο λόγο στην αξιολόγηση και την πιστοποίηση των σπουδών σε πανεπιστήμια αλλά και ιδιωτικά κολέγια, καθώς και στη χορήγηση επαγγελματικών δικαιωμάτων ζητούν επτά επιστημονικοί φορείς της χώρας, που εκπροσωπούν χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες. Πρόκειται για το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΟΕΕ), το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο (ΓΕΩTΕΕ), τη Συντονιστική Επιτροπή Δικηγορικών Συλλόγων, τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, οι οποίοι ουσιαστικά συστήνουν μέτωπο κατά της χορήγησης επαγγελματικών δικαιωμάτων σε αποφοίτους ιδιωτικών κολεγίων που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, σε κοινή ανακοίνωσή τους οι πρόεδροι των επτά επιστημονικών φορέων αναφέρουν ότι δεν επιθυμούν να ορίσουν κοινό εκπρόσωπο και αναπληρωματικό μέλος στην Ολομέλεια του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΣΑΠΕ) και του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (ΕΣΥΠ). Και αυτό διότι, όπως υποστηρίζουν, «η έκφραση γνώμης και η υποστήριξη θέσεων από έναν κοινό εκπρόσωπο για εκπαιδευτικά και επαγγελματικά ζητήματα αρμοδιότητας άλλου φορέα και άλλου επαγγέλματος είναι όχι μόνο πρακτικά αδύνατη, αλλά ενέχει επιπλέον το ενδεχόμενο λήψης εσφαλμένων –αν όχι επικίνδυνων– αποφάσεων». Επίσης, κάποιοι εκ των φορέων ζητούν «να τους ανατεθεί η αξιολόγηση των τμημάτων της ανώτατης εκπαίδευσης και η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών που οδηγούν σε νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγελματικά δικαιώματα, ως φορείς θεσμοθετημένοι για τη χορήγησή τους, όπως συμβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες».

Στο ίδιο πλαίσιο, οι επτά πρόεδροι ζητούν να τους ανατεθεί η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (επαγγελματική ισοτιμία ή ισοδυναμία) ως καθ’ ύλην αρμόδιους βάσει νομοθετικών διατάξεων, όπως προβλέπονται στο Π.Δ. 38/2010. Να σημειωθεί ότι με πρόσφατη ρύθμιση του υπουργείου Δικαιοσύνης, οι απόφοιτοι νομικών σχολών ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των συνεργαζόμενων με αυτά ελληνικών κολεγίων, θα εγγράφονται πλέον στους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας με απλή προσκόμιση του πτυχίου και χωρίς την αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ, που ήταν έως τώρα απαραίτητη.