ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ερχονται οι έξυπνες στάσεις

Ερχονται οι έξυπνες στάσεις

Eξυπνες στάσεις στην υπηρεσία των επιβατών αναμένεται να αποτελέσουν την πραγματικότητα της πρωτεύουσας στις αρχές του 2015, καθώς πριν από λίγες ημέρες υπεγράφη η σύμβαση για το έργο της τηλεματικής σε λεωφορεία και τρόλεϊ. Πρακτικά, από τον επόμενο Φεβρουάριο θα αρχίσουν να κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας τα πρώτα 100 έξυπνα λεωφορεία, που θα παρέχουν πληροφορίες στους επιβάτες σε πραγματικό χρόνο.

Το σύστημα τηλεματικής θα ενημερώνει επιβάτες και τις συγκοινωνιακές εταιρείες για την ακριβή θέση των οχημάτων, τη μέση ταχύτητα κίνησής τους και για το ενδεχόμενο καθυστερήσεων. Οι επιβάτες θα ενημερώνονται για τον ακριβή χρόνο διέλευσης των οχημάτων τους από τις οθόνες που θα είναι εγκατεστημένες στις στάσεις.

Λιγότερη αναμονή

Το όφελος για τους επιβάτες θα είναι πολλαπλό καθώς θα περιορίσει τον χρόνο αναμονής τους στις στάσεις, αλλά και τον χρόνο μετακίνησής τους, καθώς θα υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης μέσω Διαδικτύου και μέσω κινητού τηλεφώνου. Την ίδια στιγμή οι συγκοινωνιακές εταιρείες, έχοντας σαφή εικόνα των κινήσεων των οχημάτων θα μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα τον στόλο τους καθώς θα υπάρχει άμεση επικοινωνία των οδηγών και των πληροφοριών του συστήματος τηλεματικής με το κέντρο διαχείρισης του συστήματος, το οποίο θα επιτρέπει παρεμβάσεις όπου αυτό κρίνεται εφικτό και απαραίτητο.

Οι εργασίες για την εγκατάσταση του συστήματος ξεκινούν εντός του Ιουλίου και θα λειτουργήσει στην πλήρη του έκταση σε 1.750 λεωφορεία, 250 τρόλεϊ και 1.000 στάσεις τον Ιανουάριο του 2016.

Το Οργανωμένο Σύστημα Τηλεματικής (ΟΣΤ) το οποίο περιλαμβάνει έξυπνα οχήματα και στάσεις αποτελείται από:

• Εξοπλισμό σε 1.750 λεωφορεία και 250 τρόλεϊ.

• Εγκατάσταση 1.000 «έξυπνων» στάσεων για την παρακολούθηση του συγκοινωνιακού έργου σε πραγματικό χρόνο και πληροφόρηση του επιβατικού κοινού για την εκτέλεση των δρομολογίων.

• Κέντρο Διαχείρισης Συστήματος. • Κέντρα Εποπτείας Οχημάτων. • Κέντρο Εποπτείας ΟΑΣΑ. Παράλληλα, θα λειτουργεί διαδραστικό σύστημα πληροφόρησης κοινού για το σύνολο των γραμμών και των δρομολογίων μέσω Διαδικτύου.

Το Οργανωμένο Σύστημα Τηλεματικής παρέχει:

• Γνώση θέσης, μέσης ταχύτητας, τυχόν καθυστερήσεις οχημάτων.

• Αμεση επικοινωνία με τον οδηγό.

• Πληροφόρηση επιβατών σε όλα τα σημεία διεπαφής με τα ΜΜΜ.

• Αμεση επικοινωνία με τον επιβάτη.

• Αναλυτικά και απολογιστικά δεδομένα της λειτουργίας του δικτύου των συγκοινωνιών.

• Στατική ανάλυση και αξιολόγηση των λειτουργικών δεδομένων.

Πρακτικά θα είναι η πρώτη φορά που ο ΟΑΣΑ θα έχει στη διάθεσή του ακριβή ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία για τη λειτουργία των οχημάτων, τα οποία θα χρησιμοποιεί για τη βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Παράλληλα, θα παρέχει τη δυνατότητα στον ΟΑΣΑ να προχωρήσει σε διασύνδεση των κομίστρων και με άλλα προϊόντα και την ανάπτυξη συστημάτων δυναμικής ανταπόκρισης και ολικής διαχείρισης της ζήτησης.

Η κατασκευή του έργου είναι προγραμματισμένη να γίνει σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση θα διαρκέσει από τον Ιούλιο και μέχρι τον Φεβρουάριο 2015 και θα περιλαμβάνει τη λειτουργία 100 τηλεματικών οχημάτων. Η δεύτερη φάση θα διαρκέσει πέντε μήνες, θα περιλαμβάνει τη λειτουργία 1.000 τηλεματικών οχημάτων και εξοπλισμό σε 100 έξυπνες στάσεις. Η τρίτη φάση θα περιλαμβάνει την ολοκλήρωση του συστήματος με την τοποθέτηση συστήματος καταμέτρησης επιβατών στο 1/3 των οχημάτων.