ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διασύνδεση μονάδων ΠΕΔΥ με νοσοκομεία

diasyndesi-monadon-pedy-me-nosokomeia-2065216

Ηλεκτρονικό παραπεμπτικό για το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» οφείλουν να συνταγογραφούν οι γιατροί της μονάδας Υγείας ΠΕΔΥ Καλλιθέας σε ασθενείς που είτε χρειάζονται επειγόντως νοσηλεία είτε χρειάζονται περαιτέρω διαγνωστικό έλεγχο. Αντίστοιχα, οι γιατροί της μονάδας υγείας ΠΕΔΥ Παγκρατίου θα παραπέμπουν τους ασθενείς στο Κοργιαλένειο-Μπενάκειο. Το ίδιο ισχύει και για τους γιατρούς της μονάδας ΠΕΔΥ Αλεξάνδρας, ενώ από τη μονάδα υγείας ΠΕΔΥ Αγίας Παρασκευής οι ασθενείς θα παραπέμπονται στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Το υπουργείο Υγείας προχώρησε την περασμένη εβδομάδα στην επιστημονική, νοσηλευτική και εκπαιδευτική διασύνδεση όλων των μονάδων του ΠΕΔΥ (Κέντρα Υγείας, πρώην μονάδες ΕΟΠΥΥ) με -συγκεκριμένα για κάθε μονάδα- νοσοκομεία του ΕΣΥ, με σκοπό την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας του πολίτη αλλά και τη βελτίωση της προσβασιμότητάς του στο σύστημα υγείας.

Ειδικότερα, με υπουργική απόφαση ορίζονται «νοσοκομεία αναφοράς» για κάθε μονάδα ΠΕΔΥ, και στα οποία θα παραπέμπονται οι ασθενείς σε περίπτωση:

• Ανάγκης εξειδικευμένης φροντίδας από ιατρούς ειδικοτήτων και άλλους επαγγελματίες πρωτοβάθμιας φροντίδας ή επείγουσας αντιμετώπισης και νοσηλείας.

• Ανάγκης πραγματοποίησης περαιτέρω διαγνωστικού ελέγχου, όπως π.χ. εργαστηριακός ή απεικονιστικός έλεγχος, όταν δεν δύναται αυτός να πραγματοποιηθεί σε κάποια μονάδα του ΠΕΔΥ.

• Ανάγκης περαιτέρω διερεύνησης της υγείας.

• Ανάγκης  κάλυψης  περιστατικών πέραν  του ωραρίου λειτουργίας  των  μονάδων  του  ΠΕΔΥ.

Η παραπομπή θα γίνεται είτε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου αναφοράς, εφόσον αυτό εφημερεύει, για την αντιμετώπιση του έκτακτου περιστατικού, είτε στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία για τον προγραμματισμό νοσηλείας, επέμβασης ή περαιτέρω διαγνωστικής διερεύνησης. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που το νοσοκομείο αναφοράς δεν έχει τις ειδικότητες που χρειάζονται για την αντιμετώπιση του ασθενούς, τότε ο ασθενής παραπέμπεται σε άλλο νοσοκομείο της ίδιας υγειονομικής περιφέρειας.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η παραπομπή από τις μονάδες του ΠΕΔΥ προς τα νοσοκομεία εκτελείται μέσω του περιβάλλοντος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (e-prescription) και παραδίδεται στον ασθενή, ο οποίος με τη σειρά του το παραδίδει στο γραφείο κίνησης ή στη γραμματεία των εξωτερικών ιατρείων του νοσοκομείου αναφοράς. Στο έντυπο παραπομπής πρέπει να αναγράφονται, εκτός από τα στοιχεία του ασθενούς (ονοματεπώνυμο, ηλικία, ασφαλιστικός φορέας, ΑΜΚΑ), η ημερομηνία, η αιτία παραπομπής, ατομικό ιστορικό, κύρια ευρήματα κλινικής εξέτασης και τα στοιχεία του γιατρού που παραπέμπει.