ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεταξύ των πρώτων δηλώνει το Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μεταξύ των πρώτων δηλώνει  το Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στην 217η θέση βρέθηκε το Πανεπιστήμιο Αθηνών στην κατάταξη του National Taiwan University (Performance ranking of Scientific Papers – http://nturanking.lis.ntu.edu.tw/Default.aspx). Για την κατάταξη αξιολογήθηκαν 4.000 ΑΕΙ.

Μάλιστα, αν συνυπολογισθεί πλήρως ως κριτήριο ο αριθμός των Τμημάτων του, το ελληνικό ΑΕΙ τοποθετείται στην 196η θέση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΚΠΑ, η αξιολόγηση του National Taiwan University βασίζεται κυρίως στο ερευνητικό έργο που παράγεται και δημοσιεύεται σε κάθε Ίδρυμα, στην απήχηση που επιτυγχάνουν οι δημοσιευμένες εργασίες, καθώς και στην τελική ιδιαίτερη διάκρισή τους. Σε επιμέρους τομείς η κατάταξη για το ΕΚΠΑ  είναι ακόμα υψηλότερη από την 217η θέση, για παράδειγμα 76η θέση στην Φαρμακολογία και Τοξικολογία, 134η θέση στην Ιατρική, 171η θέση στη Φυσική.

«Το επίτευγμα αυτό πρέπει να αποδοθεί, όπως και στο παρελθόν συνέβη με  αντίστοιχες διακρίσεις, κυρίως στην αφοσίωση και την ποιότητα όλου του ανθρώπινου δυναμικού του ιδρύματός μας, διδασκόντων, φοιτητών και αποφοίτων. Παρά τη δραματική μείωση της δημόσιας χρηματοδότησης (τακτικές πιστώσεις, Π.Δ.Ε., κονδύλια για την έρευνα), σε συνδυασμό μάλιστα με άλλα προβλήματα, όπως η αφυπηρέτηση πολλών μελών ΔΕΠ, καθώς και στελεχών του διοικητικού, εργαστηριακού και τεχνικού προσωπικού, χωρίς έστω την ελάχιστη αναπλήρωση των κενών θέσεων, το Πανεπιστήμιο Αθηνών παραμένει δυναμικά στην ποιότητα του έργου του, ανθίσταται αποφασιστικά στις δυσκολίες και επιτυγχάνει να διατηρεί τη διακεκριμένη θέση του» ανέφερε ο πρύτανης του ΕΚΠΑ Θάνος Δημόπουλος.