ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μικρή αύξηση συμβασιούχων και μετακλητών, οριακή μείωση μονίμων

ypo-thumb-large

Οριακή μείωση των μόνιμων δημοσίων υπαλλήλων αλλά και οριακή αύξηση των συμβασιούχων, των μετακλητών και των απασχολούμενων σε ΝΠΙΔ σε θέσεις προέδρων, μελών Δ.Σ. κ.λπ. καταγράφεται τον τελευταίο μήνα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Αναλυτικά, τον Δεκέμβριο του 2015 καταγράφηκαν 566.913 μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι απασχολούμενοι στον στενό δημόσιο τομέα (υπουργεία, ΟΤΑ και αποκεντρωμένες διοικήσεις) έναντι 567.197 τον Νοέμβριο του ίδιου έτους και 576.856 τον Δεκέμβριο του 2014. Ως προς το έκτακτο προσωπικό του Δημοσίου παρατηρείται μικρή αύξηση, καθώς τον Νοέμβριο του 2015 κατεγράφησαν 61.387 απασχολούμενοι ορισμένου χρόνου, με συμβάσεις έργου και ωρομίσθιοι, έναντι 63.646 τον Δεκέμβριο του 2015.

Μικρή αύξηση παρατηρείται και στους μετακλητούς, για τους οποίους έχει γίνει πολύς λόγος. Τον Δεκέμβριο του 2015 καταγράφηκαν 1.901 έναντι 1.814 τον Νοέμβριο και 1.578 τον Οκτώβριο.

Ως προς τους αιρετούς, εκτός ΝΠΙΔ, τον Δεκέμβριο του 2015 ήταν 7.147 έναντι 7.104 τον Νοέμβριο, ενώ οι πρόεδροι και τα λοιπά μέλη της διοίκησης μειώθηκαν σε 1.124 τον Δεκέμβριο έναντι 1.174 τον Νοέμβριο.

Ως προς τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, οι απασχολούμενοι σε αυτά έμειναν επί της ουσίας «στάσιμοι», καθώς τον Δεκέμβριο ήταν 33.571 έναντι 33.592 τον Νοέμβριο. Οι συμβασιούχοι και οι ωρομίσθιοι έμειναν επίσης στα ίδια επίπεδα, 10.772 τον Δεκέμβριο έναντι 10.927 τον Νοέμβριο, ενώ το ίδιο ισχύει και για τους προέδρους, μέλη Δ.Σ. και όργανα της διοίκησης των ΝΠΙΔ – 1.748 τον Δεκέμβριο έναντι 1.736 τον Νοέμβριο.

Τέλος, ως προς τους υπαλλήλους που βρίσκονται στα λεγόμενα «ειδικά καθεστώτα», δηλαδή όσους βρίσκονται σε διαθεσιμότητα και αργία εξαιτίας πειθαρχικών παραπτωμάτων, επί της ουσίας σημειώθηκαν μικρές διακυμάνσεις τον τελευταίο μήνα. Οι «διαθέσιμοι» μειώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2015 σε 82 έναντι 96 τον Νοέμβριο, ενώ οι υπάλληλοι σε αργία αυξήθηκαν από 448 τον περασμένο Νοέμβριο σε 464, έναν μήνα αργότερα.