ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προς κεντρικό e-αρχείο στις υπηρεσίες υγείας

nosk

Κεντρικό ηλεκτρονικό αρχείο για όλο το φάσμα των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται στη χώρα μας επιχειρεί να δημιουργήσει το υπουργείο Υγείας για την καλύτερη παρακολούθηση του συστήματος υγείας. Πρόκειται, ουσιαστικά, για μία συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας όλων των δεδομένων που έχουν οι εποπτευόμενοι φορείς. Σημειώνεται ότι από το 2011 το αρμόδιο υπουργείο συγκεντρώνει μέσω του ΕSY.net λειτουργικούς και οικονομικούς δείκτες των νοσοκομείων ΕΣΥ.

Mε τη νέα παρέμβαση, επιχειρείται η συγκέντρωση και άλλων στοιχείων, όπως αποθέματα και διάθεση εμβολίων, διαγνώσεις, τοκετοί, θάνατοι, συνταγογράφηση φαρμάκων, καταγραφή του προσωπικού όλων των μονάδων υγείας, σκευάσματα υποκατάστασης ναρκωτικών ουσιών που διατίθενται από τον ΟΚΑΝΑ, επισκέψεις σε οικογενειακό γιατρό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ιατρικές πράξεις και έκβαση νοσηλειών κ.ά.

Η δημιουργία-τήρηση κωδικοποιημένου ηλεκτρονικού αρχείου υπηρεσιών υγείας στο υπουργείο Υγείας προβλέπεται σε τροπολογία που κατατέθηκε επί του σχεδίου νόμου για το παράλληλο πρόγραμμα και, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση που τη συνοδεύει, στόχος είναι μεταξύ άλλων η μέτρηση απόδοσης του ΕΣΥ, ο σχεδιασμός στοχευμένων σχεδίων δράσης για την πρόληψη ασθενειών και πολιτικών, όπως ενδεικτικά η σύσταση, μεταφορά, κατάργηση, συγχώνευση νοσοκομείων ή τμημάτων αυτών.

Εν τω μεταξύ, οδηγοί πυροσβεστικών οχημάτων και απορριμματοφόρων (προσωπικό ΟΤΑ), κατόπιν ταχύρρυθμης εκπαίδευσης σε βασικές γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών, θα μπορούν με τη «βούλα του νόμου» να οδηγούν ασθενοφόρα Κέντρων Υγείας όπου δεν επαρκεί το σχετικό προσωπικό, σύμφωνα με τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών.