ΚΟΙΝΩΝΙΑ

25 «απομακρύνσεις» λόγω πλαστών πτυχίων

18s5ypourgeiodikaiosynis

Εκτός Δημοσίου για χρήση πλαστών πιστοποιητικών και πτυχίων βρίσκονται ήδη 22 υπάλληλοι του υπουργείου Δικαιοσύνης, ενώ πιθανότατα θα τους ακολουθήσουν ακόμη 3. Συνολικά ελέγχθηκαν 5.000 σωφρονιστικοί υπάλληλοι, εξωτερικοί φρουροί των φυλακών, διοικητικοί υπάλληλοι του υπουργείου Δικαιοσύνης, αλλά και προσωπικό της ιατροδικαστικής υπηρεσίας. Επί του παρόντος έχουν εντοπιστεί 25 προβληματικές υποθέσεις, 23 στο σωφρονιστικό σύστημα και δύο στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου. Στη σωφρονιστική υπηρεσία ελέγχθηκαν 3.944 τίτλοι σπουδών και εκκρεμούν 147 τελικές απαντήσεις, ενώ από τους 23 υπαλλήλους που εντοπίστηκαν με πλαστά πιστοποιητικά τίτλων σπουδών, οι 22 έχουν απολυθεί και ο ένας θα περάσει από πειθαρχικό. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί πλαστά πτυχία, ωστόσο εκκρεμούν 4 απαντήσεις. Στην υπηρεσία επιμελητών ανηλίκων οι έλεγχοι συνεχίζονται, ωστόσο 85 έχουν ελεγχθεί χωρίς ευρήματα. Στο Ιδρυμα Αγωγής έχουν ελεγχθεί 12 υπάλληλοι, εκ των οποίων οι 5 είναι νόμιμοι και για τους 7 εκκρεμεί απάντηση.

Συνολικά για το 2015 από τον έλεγχο του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης σε όλο το φάσμα του Δημοσίου εντοπίστηκαν 960 περιπτώσεις πλαστών πιστοποιητικών (τίτλοι σπουδών και ξένων γλωσσών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας αλλά και πολυτεκνίας).

Ειδικότερα, εντοπίστηκαν 45 πλαστοί τίτλοι πανεπιστημιακών σπουδών, 48 ΤΕΙ, 636 πλαστά απολυτήρια Λυκείου,13 πλαστές πράξεις ισοτιμίας και αναγνώρισης σπουδών στο εξωτερικό, 2 πλαστοί τίτλοι αλλοδαπής, 26 πλαστοί τίτλοι γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, 38 σπουδών αγγλικής γλώσσας, 5 γαλλικής γλώσσας, 1 άλλης γλώσσας, 109 πλαστά απολυτήρια Δημοτικού, 29 πλαστοί τίτλοι διαφόρων ειδικοτήτων, 1 οικογενειακής κατάστασης-πολυτεκνίας και 7 πλαστές βεβαιώσεις προϋπηρεσίας. Συνολικά το 2015 ελέγχθηκαν 694.515 πιστοποιητικά δεκάδων χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται ανάλογος έλεγχος σε άλλους 942 υπαλλήλους με ύποπτα 1.995 πιστοποιητικά.

Μόνο στον ΟΣΥ είχαν γίνει αποδεκτά 135 πλαστά πιστοποιητικά, ενώ μεγάλος είναι ο αριθμός των πλαστών σε υπουργεία και οργανισμούς.