ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Ξεπάγωμα» των προαγωγών στο Δημόσιο

dimosio7

«Ξεπαγώνουν» οι προαγωγές των δημοσίων υπαλλήλων που πλέον, βάσει του μνημονίου αλλά και του νέου μισθολογίου που έχει καταρτιστεί, αποσυνδέονται πλήρως από τις οικονομικές απολαβές.

Κατ’ εφαρμογήν του πρόσφατου νόμου 4369/2016 για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και την επιλογή προϊσταμένων, ο αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορος Βερναρδάκης απέστειλε προς όλες τις υπηρεσίες εγκύκλιο, επισημαίνοντας τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί, προκειμένου στο τέλος Απριλίου να καταρτιστούν από τα υπηρεσιακά συμβούλια οι πίνακες προακτέων. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι υπάλληλοι που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του νόμου (27.2.2016) κατατάσσονται αυτοδίκαια από την 1.1.2016 στους βαθμούς της κατηγορίας που υπηρετούν και με βάση τον συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας που έχει αναγνωριστεί για τη βαθμολογική ή τη μισθολογική τους εξέλιξη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πλέον όλοι οι υπάλληλοι θα πρέπει να διανύσουν στον κατά περίπτωση εισαγωγικό βαθμό υποχρεωτικά δύο συναπτά έτη, ανεξαρτήτως των πρόσθετων τυπικών προσόντων (μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού) που αποκτούν κατά τα δύο αυτά έτη. Τα δύο αυτά έτη θεωρούνται δοκιμαστική υπηρεσία με εξαίρεση τους αποφοίτους της ΕΣΔΔΑ για τους οποίους προβλέπεται όχι δοκιμαστική, ωστόσο υποχρεωτική παραμονή στον εισαγωγικό βαθμό Β΄ για δύο χρόνια. Ως προς τις προαγωγές, ο χρόνος μετάβασης από τη μία βαθμολογική κλίμακα στην άλλη καθορίζεται ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευσης, ενώ μειώνεται για τους υπαλλήλους που έχουν διδακτορικούς ή μεταπτυχιακούς τίτλους. Επίσης, εφόσον κάποιος υπάλληλος για δύο συνεχείς περιόδους λάβει βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του βαθμού 90, μειώνεται ο χρόνος για την προαγωγή του κατά ένα έτος. Αν η βαθμολογία αυτή αφορά το τελευταίο έτος που διανύει στον συγκεκριμένο βαθμό, τότε το ένα έτος προσμετρείται ως πλεονάζων χρόνος στον επόμενο βαθμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την κατάταξη και προαγωγή των υπαλλήλων δεν απαιτείται πλέον αναγνώριση συνάφειας του μεταπτυχιακού και του διδακτορικού, αλλά αρκεί η κατάθεσή του στην υπηρεσία.

Για την κατάταξη υπολογίζεται επίσης ο χρόνος που κάποιος υπάλληλος βρέθηκε σε διαθεσιμότητα εκτός και αν αυτή έγκειται σε τέλεση αδικήματος. Ο χρόνος της διαθεσιμότητας υπολογίζεται και για τη μισθολογική εξέλιξη. Ειδικότερα, από την κατάταξη αφαιρούνται, μεταξύ άλλων, ο χρόνος αργίας εξαιτίας ποινικής ή πειθαρχικής δίωξης που κατέληξε σε καταδίκη, ο χρόνος αδικαιολόγητης απουσίας από τα καθήκοντα, ο χρόνος προσωρινής παύσης, ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών κ.ά.

Τέλος, στην εγκύκλιο ορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία για την αναγνώριση προϋπηρεσίας στο Δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. Ειδικότερα, για τον ιδιωτικό τομέα προβλέπεται ότι μπορεί να αναγνωριστεί προϋπηρεσία μέχρι και επτά ετών σε συναφές αντικείμενο εφόσον αυτή αποδεικνύεται π.χ. από κάποιο επιμελητήριο. Οι ακριβείς προϋποθέσεις, ωστόσο, θα καταγραφούν σε προεδρικό διάταγμα που θα εκδοθεί προσεχώς.