ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χρονοβόρος η εξέταση αιτημάτων ασύλου

Χρονοβόρος η εξέταση αιτημάτων ασύλου

Κατακόρυφη αύξηση έχει σημειωθεί στον αριθμό αιτημάτων ασύλου που υποβλήθηκαν τον τελευταίο μήνα στην Ελλάδα μετά το κλείσιμο των συνόρων. Μόνο για την υποβολή αιτήματος ασύλου όσων παραμένουν στη χώρα, με τις σημερινές συνθήκες, θα απαιτηθούν 2 χρόνια. Συγκεκριμένα, ενώ τον Φεβρουάριο 2016 υποβλήθηκαν 1.471 αιτήματα, τον Μάρτιο υποβλήθηκαν 2.963 (αφορούν μετανάστες που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα πριν από τη συμφωνία της 20ής Μαρτίου μεταξύ Ε.Ε. και Τουρκίας. Δεδομένου ότι η υπηρεσία ασύλου (σε Αθήνα – Θεσσαλονίκη) έχει τη δυνατότητα να δέχεται 80 αιτήματα ημερησίως (κυρίως μέσω Skype), καθώς χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό και διερμηνείς, θα χρειαστεί περισσότερο από 1,5 χρόνο μόνο για την καταγραφή των αιτούντων άσυλο.

Πάντως η εξέταση των αιτημάτων ασύλου Σύρων είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί με σύντομες διαδικασίες εντός μιας ημέρας. Οσον αφορά όσους παραμένουν στα hotspots στα νησιά, για τους οποίους ισχύουν οι ρυθμίσεις της συμφωνίας, μόλις 200 από τους περίπου 7.000 έχουν καταθέσει αίτηση. Πρέπει να σημειωθεί ότι η πλειονότητα όσων παραμένουν στα hotspots έχει εκδηλώσει βούληση κατάθεσης αίτησης ασύλου στις αστυνομικές αρχές. Ωστόσο, η διαδικασία κατάθεσης και επεξεργασίας αιτημάτων ασύλου που επιβάλλεται να πραγματοποιηθεί από την υπηρεσία ασύλου ξεκίνησε μόλις πριν από 15 ημέρες όταν μια πρώτη ομάδα 30 ατόμων από την Ε.Ε. μετέβη στα νησιά.