ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βήμα – βήμα η αξιολόγηση στο Δημόσιο

vima-amp-8211-vima-i-axiologisi-sto-dimosio-2133350

Ετήσια στοχοθεσία στους φορείς του Δημοσίου, ανάπτυξη συστήματος δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, αλλά και κατάρτιση ετήσιων εκθέσεων αξιολόγησης των δράσεων κάθε φορέα, προβλέπει η νέα διαδικασία αξιολόγησης στο Δημόσιο.

Με εγκύκλιο που απέστειλε σε όλο το Δημόσιο –πλην των ΟΤΑ– και στις ανεξάρτητες αρχές, ο αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορος Βερναρδάκης διευκρινίζει βήμα προς βήμα τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι υπηρεσίες στο πλαίσιο της αξιολόγησης. Στην εγκύκλιο περιλαμβάνονται έντυπα τα οποία θα πρέπει να συμπληρώσουν οι υπηρεσίες για τη στοχοθεσία και την αξιολόγηση του 2017. Ειδικότερα, εντός της πρώτης εβδομάδας του Οκτωβρίου κάθε έτους, ο υπουργός ή το ανώτατο όργανο κάθε φορέα θα γνωστοποιεί τους προτεινόμενους στρατηγικούς στόχους της υπηρεσίας για το επόμενο έτος. Εν συνεχεία, οι προϊστάμενοι των γενικών διευθύνσεων και οι επικεφαλής της κάθε υπηρεσίας εν γένει θα καταθέτουν στον υπουργό εισήγηση σχετικά με τους διαθέσιμους πόρους και τον προγραμματισμό του τομέα ευθύνης τους.

Εντός της πρώτης εβδομάδας του Νοεμβρίου ο υπουργός ή το αρμόδιο όργανο αποφασίζει επί των εισηγήσεων και εν συνεχεία κατανέμει τους στόχους για το επόμενο έτος. Η απόφαση κοινοποιείται ηλεκτρονικά σε όλους τους υπαλλήλους και τους ζητείται να υποβάλουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους, ενώ τη δεύτερη εβδομάδα του Δεκεμβρίου ο προϊστάμενος κάθε τμήματος παρουσιάζει στην ολομέλεια των υπαλλήλων τους στόχους που έχουν αποφασιστεί. Ακολουθεί συνέντευξη του προϊσταμένου με κάθε υπάλληλο και ορίζεται γραπτώς η ατομική του στοχοθεσία.

Οι στόχοι θα πρέπει να είναι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοί και συμφωνημένοι, ρεαλιστικοί, αλλά και χρονικά δεσμευτικοί. Για την παρακολούθηση της στοχοθεσίας ορίζονται Δείκτες Μέτρησης Αποδοτικότητας και Αποτελεσματικότητας, ενώ η παρακολούθηση υλοποίησής της πραγματοποιείται σε επίπεδο διεύθυνσης από την ολομέλεια της διεύθυνσης, η οποία θα συνεδριάζει τρεις φορές τον χρόνο, και σε επίπεδο τμήματος από την ολομέλεια του τμήματος, που θα συνεδριάζει μία φορά κάθε δύο μήνες. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις, οι στόχοι θα μπορούν να αναθεωρηθούν.

Τα αποτελέσματα της στοχοθεσίας αποτυπώνονται σε εκθέσεις αξιολόγησης που συντάσσονται από τους προϊσταμένους και θα πρέπει να εγκριθούν από τα 2/3 των υπαλλήλων της κάθε δομής.