ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προμήθεια φαρμάκου σε 10πλάσια τιμή

promitheia-farmakoy-se-10plasia-timi-2133728

Την εποχή των παχειών αγελάδων για τις δαπάνες των νοσοκομείων, υλικά αγοράζονταν σε τιμές πολλαπλάσιες σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης ή τον ιδιωτικό τομέα υγείας, και ουσιαστικός έλεγχος δεν υπήρχε. Αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει άλλο ένα πόρισμα ελέγχου των Επιθεωρητών Υγείας, το οποίο καταδεικνύει ότι για περίπου μία πενταετία, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου – Πατρών προμηθευόταν συγκεκριμένο ραδιοφάρμακο με τιμές έως και δεκαπλάσιες αυτών που αγόραζαν άλλα δημόσια και ιδιωτικά εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής της χώρας μας. Η ζημία για το ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται στις 216.000 ευρώ, ποσό που επιστράφηκε από την προμηθεύτρια εταιρεία στο νοσοκομείο τον Μάρτιο του 2015.

Η εταιρεία έκανε λόγο για λάθος στην τιμολόγηση, το οποίο φαίνεται ότι διαπιστώθηκε αφότου είχε εκδοθεί η πρώτη έκθεση ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας για το ζήτημα αυτό. Οι επιθεωρητές Υγείας επιρρίπτουν ευθύνες σε υπεύθυνους τμημάτων του νοσοκομείου για μη τήρηση διαγωνιστικών διαδικασιών, αφού σύμφωνα με το πόρισμα δεν έγινε διαπραγμάτευση της τιμής του συγκεκριμένου ραδιοφαρμάκου, και για μη ορθή τήρηση των αρχείων, καθώς κατά την έρευνα αρκετά στοιχεία που αναζητήθηκαν δεν κατατέθηκαν στο Σώμα Επιθεωρητών.

Σύμφωνα με την τελική έκθεση ελέγχου των Επιθεωρητών Υγείας, που απεστάλη τέλη Μαρτίου στο υπ. Υγείας, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών, τα έτη 2007 έως 2011 υπήρχαν σημαντικές αποκλίσεις στην τιμή προμήθειας του ραδιοφαρμάκου YYMM1-5mCi από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείου του Ρίου (χορηγήθηκε για ασθενείς με ορθοπεδικά προβλήματα), σε σχέση με την τιμή με την οποία το αγόραζαν άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας. Ετσι, η τιμή προμήθειας για το συγκεκριμένο ραδιοφάρμακο το 2007 έως τα μέσα του 2008 ήταν στις 2.132 ευρώ, για το Πανεπιστημιακό του Ρίου, και από τον Ιούλιο του 2008 έως αρχές 2011, αυξήθηκε στα 2.280. Σημειώνεται ότι το 2010 και το 2011 το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου προμηθευόταν το ίδιο σκεύασμα στην τιμή των 360 ευρώ, και το 2007 το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. στην τιμή των 280 ευρώ. Οπως αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου, από το 2011 και μετά, οπότε αρχίζει η ενεργοποίηση του Παρατηρητηρίου Τιμών, η τιμή διάθεσης μειώθηκε σημαντικά (680 ευρώ). Παρέμεινε μεν υψηλότερη σε σχέση με άλλα εργαστήρια, αλλά πλέον ήταν συγκρίσιμη (π.χ. στο ΝΙΜΤΣ το 2012 η τιμή ήταν στα 550 ευρώ).

Χρέωση ασθενών

Κατά τον έλεγχο, η προμηθεύτρια εταιρεία δήλωσε ότι διαπίστωσε τις αποκλίσεις στην τιμή προμήθειας του φαρμάκου, τις οποίες απέδωσε σε λάθος στην τιμολόγηση και τον Μάρτιο του 2015 απέστειλε στο νοσοκομείο δύο πιστωτικά τιμολόγια, τα οποία και εξοφλήθηκαν. Με αυτά μειώνεται η τιμή προμήθειας του ραδιοφαρμάκου, από 2.280 ευρώ σε 280 ευρώ ανά τεμάχιο για 108 τεμάχια που είχαν τιμολογηθεί από 15/7/2008 έως 18/1/2011. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε μία αδυναμία να βρεθούν σημαντικά έγγραφα, όπως συμβάσεις με την εταιρεία, στο αρχείο του γραφείου προμηθειών του Νοσοκομείου του Ρίου, με την αιτιολογία ότι αυτό στοιβάζεται σε container και είναι απαγορευτική η αναζήτηση παλαιών διαγωνισμών σε εύλογο χρόνο. Επίσης, σύμφωνα με τους επιθεωρητές, ενδέχεται να έχουν χρεωθεί υπερβολικά και ιδιώτες ασθενείς τους οποίους το νοσοκομείο δεν είχε αναζητήσει –έως την ολοκλήρωση του ελέγχου– για να τους επιστρέψει τα χρήματα.

Εντύπωση προκάλεσε στους επιθεωρητές η ποσότητα προμήθειας του συγκεκριμένου ραδιοφαρμάκου από το Πανεπιστημιακό του Ρίου. Το 2008 το «Παπαγεωργίου» και το Αρεταίειο είχαν προμηθευτεί από ένα ραδιοφάρμακο YYMM1-5mCi και το Πανεπιστημιακό του Ρίου είχε αγοράσει 13. Η απάντηση από το νοσοκομείο είναι ότι λίγα μόνο τμήματα πυρηνικής ιατρικής εφαρμόζουν θεραπεία όπου χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο ραδιοφάρμακο, οπότε ποσοτικές συγκρίσεις δεν είναι εύκολο να γίνουν.