ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καθοριστική η απόφαση του ΣτΕ για τις άδειες

Καθοριστική η απόφαση του ΣτΕ για τις άδειες

Με τη συνεκτίμηση πολλών παραμέτρων και την αναλυτική προσέγγιση σωρείας νομικών επιχειρημάτων που προβλήθηκαν ενώπιον της Ολομέλειάς του, το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) αναμένεται, προσεχώς, να αποφανθεί για τη νομιμότητα ή μη των κυβερνητικών χειρισμών για τις τηλεοπτικές άδειες. Ο πρόεδρος του ΣτΕ, Νίκος Σακελλαρίου, που προήδρευσε στις αρχές της εβδομάδος της κρίσιμης Ολομέλειας και άλλοι 30 ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί, μεταξύ των οποίων και τρεις αντιπρόεδροι του ΣτΕ, συγκροτούν τον δικαστικό σχηματισμό που θα μελετήσει όλα τα δεδομένα και θα κρίνει, αν ο διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές άδειες και το νομοθετικό πλέγμα που τον περιβάλλει, προσκρούουν ή όχι σε συνταγματικές και κοινοτικές αρχές.

Η απόφαση του δικαστηρίου, για την οποία, προς το παρόν, δεν υπάρχει πρόβλεψη για τον ακριβή χρόνο που θα εκδοθεί, αναμένεται να λύσει κρίσιμα θέματα, καθορίζοντας παράλληλα και τα ακριβή όρια των κυβερνητικών πρωτοβουλιών. Η επιχειρηματολογία, άλλωστε, που επί μακρόν αναπτύχθηκε από τους νομικούς εκπροσώπους των τηλεοπτικών σταθμών (είχαν προσφύγει όλοι οι μεγάλοι τηλεοπτικοί σταθμοί αλλά και η Ενωση Ιδιοκτητών τους), έθεσε μείζονος σημασίας θέματα προς κρίση ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ, όπου και εκδικάστηκαν οι σχετικές προσφυγές, στις 4 Ιουλίου.

Για «πλατφόρμα αντισυνταγματικότητας» έκαναν λόγο οι νομικοί παραστάτες των τηλεοπτικών σταθμών, προσεγγίζοντας το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τη διαγωνιστική διαδικασία για τις άδειες, ενώ έθεσαν παράλληλα θέματα παραβάσεων, όχι μόνον της συνταγματικής τάξης, αλλά και της κοινοτικής νομοθεσίας. Το βασικό τους επιχείρημα, έτσι όπως το ανέπτυξαν δύο καθηγητές της Νομικής, ο Σπύρος Φλογαΐτης και η Γλυκερία Σιούτη, είχε να κάνει με την παράκαμψη της Ανεξάρτητης Αρχής, του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. Μόνον το ΕΡΣ, όπως υποστήριξαν, μπορεί νομίμως και σύμφωνα με το Σύνταγμα να χορηγήσει τις άδειες. Ο κ. Φλογαΐτης μάλιστα, προς επίρρωσιν της επιχειρηματολογίας για τη συνταγματική θωράκιση του ΕΡΣ, τόλμησε, όπως είπε ο ίδιος, «να συγκρίνει τις αρμοδιότητες που του δίδει το Σύνταγμα με εκείνες του Προέδρου της Δημοκρατίας» για να καταλήξει στο συμπέρασμα πως «οι αρμοδιότητες του ΕΡΣ είναι περισσότερες και σοβαρότερες».

Κεντρικής σημασίας, επίσης, θεωρήθηκαν τα θέματα που σχετίζονται με τον αριθμό των αδειών που αναμένεται να χορηγηθούν. Από όλους τους δικηγόρους των τηλεοπτικών σταθμών, κρίθηκε αυθαίρετος ο αριθμός 4, με επιχειρήματα που βασίζονταν στις τεχνολογικές δυνατότητες για περισσότερες άδειες (τουλάχιστον 16), προτάχθηκε το ατεκμηρίωτο επιστημονικά της θέσης της κυβέρνησης για 4, όπως και μια σειρά από θεσμικά θέματα που αφορούν λόγους συνταγματικής και κοινοτικής τάξης. «Λίγα κανάλια, λιγότερη ανεξαρτησία στην ενημέρωση», σημείωσαν και μίλησαν επί μακρόν για παραβάσεις σε θέματα όπως πολυφωνία, αντικειμενικότητα, ενημέρωση και πλουραρισμός.

Το Δημόσιο που εκπροσωπήθηκε στη δίκη –δεν συμβαίνει συχνά– και από ιδιώτες δικηγόρους, πέραν των νομικών συμβούλων του κράτους, διατύπωσε επί μακρόν αντίλογο και σωρεία επιχειρημάτων. Ο καθηγητής του Ευρωπαϊκού Δικαίου Ιωάννης Δρόσος και ο δικηγόρος Ιωάννης Μαντζουράνης αντέκρουσαν τα περί περιορισμού της ενημέρωσης και της πολυφωνίαw με τον καθορισμό των αδειών σε 4, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι στο μέλλον θα δοθούν ενδεχομένως και άλλες άδειες, ενώ ανέφεραν ότι οφείλει κανείς να συνυπολογίσει όχι μόνον τις ενημερωτικές, αλλά και τις άδειες που θα δοθούν για θεματικά ή περιφερειακά κανάλια. Επίσης πρόβαλλαν την ανάγκη τακτοποίησης του τηλεοπτικού τοπίου, επισημαίνοντας πως, κατά την κρίση τους, δεν υπάρχει αντισυνταγματικότητα στο ότι δεν θα είναι το ΕΡΣ το όργανο που θα χορηγήσει τις άδειες. Οι νομικοί παραστάτες του Dημοσίου τόνισαν ότι το ΕΡΣ είχε προβλήματα συγκρότησης, η κυβέρνηση προσπάθησε να δώσει λύση αλλά τελικώς δεν δόθηκε, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αναμένει επ’ αόριστον για να συγκροτηθεί, κάποτε, το ΕΡΣ.

Τέλος, την επόμενη εβδομάδα αναμένεται και η απόφαση του ΣτΕ για τις αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων που έχουν καταθέσει Αντέννα, Σκάι και Μέγκα. Ζητούν, ουσιαστικά, την προσωρινή αναστολή του διαγωνισμού.