ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τα ακίνητα «κρίνουν» τα κόκκινα δάνεια

akinita--3

Μακρύς και δύσβατος προβλέπεται ο δρόμος που καλούνται να ακολουθήσουν οι τράπεζες της χώρας αναφορικά με τη διαχείριση του όγκου των δεκάδων χιλιάδων ακινήτων που έχουν συσσωρεύσει από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Σύμφωνα με τον υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Θ. Μητράκο, το 82% των εμπράγματων εξασφαλίσεων του τραπεζικού συστήματος αφορά ακίνητα, κάτι που σημαίνει ότι η πτώση των αξιών πλήττει σοβαρά τις τράπεζες, περιορίζοντας το ποσοστό εισπραξιμότητας. Με βάση σχετικά στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Μητράκος στο πρόσφατο συνέδριο για την αγορά ακινήτων, Prodexpo, τον Ιούνιο του 2016, το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα ανήλθε σε 45,1% (από 4,5% το 2007), περίπου οκταπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου (5,7% τον Μάρτιο του 2016). Ιδιαίτερα υψηλό είναι το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων προς πολύ μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες (67,2%), στα δάνεια προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (59,9%) και στα καταναλωτικά δάνεια (55,3%). Στα στεγαστικά δάνεια το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων ανέρχεται στο 44,7%, ενώ χαμηλότερο ποσοστό παρατηρείται στα δάνεια προς μεγάλες επιχειρήσεις (29,1%).

Με τη σειρά του, ο επικεφαλής του κλάδου ακίνητης περιουσίας της Εθνικής Τράπεζας, Γ. Φράγκου, τόνισε ότι «όταν το 40% του χαρτοφυλακίου δανείων είναι μη εξυπηρετούμενο, πρέπει να εξεταστεί η διαχείριση των ακινήτων που είναι συνδεδεμένα με αυτά τα δάνεια». Σύμφωνα με τον ίδιο, «ο πλειστηριασμός θα πρέπει να είναι η έσχατη λύση. Στο πλαίσιο αυτό, οι τράπεζες πρέπει να είναι ευέλικτες, προσφέροντας ακόμα και χρηματοδότηση, σε περίπτωση εύρεσης αγοραστή για ακίνητα που έχουν κατασχεθεί». Τέτοιες λύσεις επιλέχθηκαν για παράδειγμα στην Ισπανία, με τις τράπεζες να βάζουν αγγελίες μαζικών πωλήσεων διαμερισμάτων, προσφέροντας και αντίστοιχα πακέτα δανειοδότησης. Οσον αφορά ειδικά τα στεγαστικά δάνεια που έχουν χορηγηθεί σε ιδιώτες, ο κ. Φράγκου εκτίμησε ότι είναι εφικτή η δημιουργία ακόμα και χαρτοφυλακίων μισθωμένων ακινήτων, δηλαδή να υιοθετηθεί η πρακτική της εκμίσθωσης του ακινήτου στον δανειολήπτη που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει το δάνειό του. Τα εν λόγω χαρτοφυλάκια θα μπορούν στη συνέχεια να προωθηθούν ως επενδυτικό προϊόν και στο εξωτερικό. Παράλληλα, ο κ. Φράγκου έθιξε ένα ακόμα σημαντικό ζήτημα, που αφορά στο ότι, σε πολλές περιπτώσεις, οι τράπεζες δεν έχουν πλήρη εικόνα των ακινήτων, καθώς η κατάστασή τους έχει διαφοροποιηθεί στην πορεία των ετών. «Η τράπεζα έχει συνήθως την εικόνα που αποτύπωσε ο μηχανικός όταν έγινε η εκτίμηση για τη χορήγηση του δανείου», τόνισε. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να γίνουν κινήσεις για την πραγματική αποτύπωση της αξίας των ακινήτων που έχουν οι τράπεζες στα χαρτοφυλάκιά τους.

Με τη σειρά του ο κ. Ευ. Καλαμάκης, επικεφαλής επενδυτικής τραπεζικής και επενδύσεων ακινήτων της Alpha Bank, ανέφερε ότι η τράπεζα εκτιμά ότι θα κληθεί να διαχειριστεί περίπου 10.000 ακίνητα, στο πλαίσιο της διαδικασίας εκκαθάρισης των «κόκκινων» δανείων. Ηδη, η τράπεζα διαθέτει σήμερα 30 ακίνητα αξίας άνω των πέντε εκατ. ευρώ που πρέπει να αξιοποιηθούν, όπως επίσης και 2.000 ακίνητα αξίας άνω των δύο εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, η τράπεζα έχει συστήσει, ήδη από το 2012, εσωτερική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων. Ωστόσο, τότε, «έλειπε το βασικότερο, δηλαδή ο έσχατος αγοραστής, αυτός στον οποίο θα περνούσε η ιδιοκτησία του ακινήτου, καθώς δεν υπήρχε ρευστότητα στην αγορά. Ως εκ τούτου, επιλέξαμε να στραφούμε στη διαχείριση και προετοιμασία του χαρτοφυλακίου μας, έως ότου οι συνθήκες στην αγορά να μας επιτρέψουν μια μελλοντική πώληση σε τιμές καλύτερες από εκείνες του 2012», ανέφερε ο κ. Καλαμάκης.