ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ερχεται νέα ευρωκαταδίκη για το Θριάσιο

thriasio1

Προς νέο ευρωπρόστιμο για το περιβάλλον οδεύει η χώρα μας. Χθες, εισήχθη στο Ευρωδικαστήριο νέα προσφυγή, με την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί να επιβληθεί πρόστιμο τουλάχιστον 17 εκατ. ευρώ στη χώρα μας για το οξύ αποχετευτικό πρόβλημα στο Θριάσιο Πεδίο. Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα καταδικάστηκε για το ίδιο ζήτημα πριν από 12 χρόνια, το μεγαλύτερο μέρος των απαραίτητων έργων κατασκευάστηκε, όμως ο αριθμός των ακινήτων που έχουν συνδεθεί παραμένει εξαιρετικά μικρός.

Βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας, ο κόλπος της Ελευσίνας (που έχει χαρακτηριστεί ευαίσθητος αποδέκτης) θα έπρεπε να έχει σταματήσει να δέχεται ανεπεξέργαστα λύματα από το 1998. Στις 24 Ιουνίου 2004 η χώρα μας καταδικάστηκε για πρώτη φορά από το Ευρωδικαστήριο για την απουσία αποχέτευσης σε Ελευσίνα, Ασπρόπυργο, Μάνδρα, Μαγούλα, ενώ την ίδια χρονιά καταδικάστηκε και για την απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων από τις βιομηχανίες της περιοχής.

Οι ελληνικές αρχές κινητοποιήθηκαν και δρομολόγησαν τα απαραίτητα έργα. Η ΕΥΔΑΠ κατασκεύασε και εγκαινίασε το 2012 τον βιολογικό καθαρισμό και τους κεντρικούς αγωγούς αποχέτευσης (πρωτεύον δίκτυο). Ωστόσο, η κατασκευή του υπόλοιπου δικτύου καθυστέρησε.

Το δευτερεύον δίκτυο, ευθύνης της Περιφέρειας, λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων (σήμερα στο 95%) και το τριτεύον (δηλαδή οι συνδέσεις από τον αγωγό αποχέτευσης στον δρόμο μέχρι το όριο του κάθε οικοπέδου), ευθύνης των δήμων Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας ελλείψει πόρων.

Παρά την προσπάθεια των ελληνικών αρχών να αποδείξουν ότι το πρόβλημα βρίσκεται υπό επίλυση, η Επιτροπή δεν πείστηκε. Σύμφωνα με την Επιτροπή, ο βιολογικός καθαρισμός έχει μεν ολοκληρωθεί και τεθεί σε λειτουργία από το 2012, έχοντας τη δυνατότητα να προβεί σε αφαίρεση του αζώτου, ωστόσο μόνο ένα ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό (28%) των αστικών λυμάτων της περιοχής του Θριασίου Πεδίου υπόκειται έως τώρα σε συλλογή και επεξεργασία. Επιπλέον, η Επιτροπή δεν έλαβε κανένα χρονοδιάγραμμα με αξιόπιστα στοιχεία ούτε άλλα στατιστικά στοιχεία ώστε να επαληθεύσει εάν τα αστικά λύματα υπόκεινται εν τέλει σε τριτοβάθμια επεξεργασία, ενώ οι διάφορες καταληκτικές ημερομηνίες που κατά καιρούς είχαν ανακοινωθεί από τις ελληνικές αρχές ουδέποτε τηρήθηκαν. Από την πλευρά της, η ΕΥΔΑΠ υποστηρίζει ότι η αποτελεσματική λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού, εντός των αυστηρότερων ορίων, αποδεικνύεται από τις εργαστηριακές αναλύσεις. Ενώ εκτιμά ότι από τις 5.500 συνδέσεις που έχουν κατασκευαστεί, έχει συνδεθεί το 45% των ακινήτων. Οντας ο κοντινότερος στο πρόβλημα δημόσιος φορέας, η ΕΥΔΑΠ ανέλαβε τα τελευταία χρόνια να παρέχει οικονομικά κίνητρα στους κατοίκους του Θριασίου για να συνδεθούν (άτοκο δάνειο 2.500 ευρώ με περίοδο αποπληρωμής 6 ετών και απαλλαγή από τα τέλη αποχέτευσης για 2 έτη). Παράλληλα, δημοπράτησε εργολαβίες για την άμεση σύνδεση ακινήτων με την αποχέτευση, καλύπτοντας το πεδίο ευθύνης των οικείων δήμων.

Με την προσφυγή η Επιτροπή ζητεί από το Ευρωδικαστήριο να επιβάλει στην Ελλάδα 3.828 ευρώ για κάθε ημέρα από την πρώτη καταδίκη (14 Απριλίου 2004) έως τη νέα καταδίκη (δηλαδή περίπου 1,4 εκατ. ευρώ/ έτος). Και επιπλέον 34.974 ευρώ για κάθε ημέρα από τη νέα καταδίκη μέχρι τη συμμόρφωση της χώρας μας.