ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφαρμογή της λίστας χειρουργείου έως τα τέλη Μαρτίου

efarmogi-tis-listas-cheiroyrgeioy-eos-ta-teli-martioy-2168454

Διορία έως τα τέλη Μαρτίου έχουν τα δημόσια νοσοκομεία προκειμένου να προετοιμαστούν για την πλήρη εφαρμογή της λίστας χειρουργείου. Πρόκειται για νέο σύστημα προγραμματισμού των τακτικών χειρουργικών επεμβάσεων με βάση τη δυνατότητα αναμονής του ασθενούς ανάλογα με τη σοβαρότητα της πάθησής του. Βασική φιλοσοφία της λίστας χειρουργείου είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και της ισότητας στον προγραμματισμό των επεμβάσεων και για τον λόγο αυτό η λίστα θα δημοσιοποιείται στις ιστοσελίδες των νοσοκομείων.

Η σχετική υπουργική απόφαση υπεγράφη από τον αναπλ. υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη και εντός της εβδομάδας θα δημοσιευθεί σε ΦΕΚ. Με την απόφαση καθορίζονται πέντε κατηγορίες χειρουργικών επεμβάσεων με βάση τα συμπτώματα, τη δυσλειτουργία και την εξέλιξη της νόσου, καθώς και την εκτιμώμενη δυνατότητα αναμονής. Παραδείγματος χάριν στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση επηρεάζει το αποτέλεσμα (σε αυτές τις περιπτώσεις η επέμβαση πραγματοποιείται εντός δύο εβδομάδων), ενώ στην πέμπτη κατηγορία, εντάσσονται περιστατικά χωρίς συμπτώματα και χωρίς γρήγορη εξέλιξη (η επέμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διάστημα που μπορεί να ξεπερνάει τους έξι μήνες). Ο ασθενής θα εντάσσεται σε μία από αυτές τις κατηγορίες μετά την κλινική εκτίμηση του γιατρού. Με βάση την «κατηγοριοποίηση» των περιστατικών από τους γιατρούς θα συντάσσεται και η λίστα χειρουργείου από υπεύθυνο υπάλληλο του νοσοκομείου. Στη λίστα, ο οποία αναρτάται και στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου, καταχωρίζονται ο μοναδικός αριθμός που δίνεται σε κάθε ασθενή κατά την εγγραφή του για την ένταξή του στη λίστα, το είδος του χειρουργείου, η κατηγορία στην οποία εντάσσεται το περιστατικό, η ημερομηνία κλινικής εκτίμησης της κατάστασης του ασθενούς και η ημερομηνία της χειρουργικής επέμβασης. Οι ασθενείς που θεωρούν ότι παραβιάζεται η σειρά προτεραιότητας μπορούν να υποβάλουν καταγγελία στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσίας του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, οι διοικήσεις των νοσοκομείων οφείλουν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή της λίστας χειρουργείου μέσα σε τρεις μήνες από την έκδοση της απόφασης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όσα νοσοκομεία είναι ήδη έτοιμα δεν μπορούν να ξεκινήσουν το νέο σύστημα άμεσα.

Η λίστα χειρουργείου προβλεπόταν σε νόμο που ψηφίστηκε τον περασμένο Φεβρουάριο. Τον Μάρτιο 2016 με πρωτοβουλία του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας για τη διαμόρφωση της υπουργικής απόφασης, προσχέδιο της οποίας εισήχθη σε δημόσια διαβούλευση τέλη Σεπτεμβρίου. Για τη σύνταξη του τελικού κειμένου ελήφθη υπόψη και γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Με βάση αυτή τη γνωμοδότηση αποφασίστηκε ότι στη λίστα θα καταχωρίζεται ο μοναδικός αριθμός που λαμβάνει από το νοσοκομείο ο ασθενής και όχι τα τέσσερα τελευταία στοιχεία του ΑΜΚΑ του ασθενούς όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί. Με τον τρόπο αυτό δεν θα είναι δυνατός ο προσδιορισμός της ταυτότητάς του από τρίτο άτομο.