ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Από Σεπτέμβριο, το νέο σύστημα κινητικότητας

Από Σεπτέμβριο, το νέο σύστημα κινητικότητας

Παράταση και επισήμως, με τη σύμφωνη γνώμη των θεσμών, έλαβε η εφαρμογή του νέου συστήματος κινητικότητας, που τελικώς θα ξεκινήσει τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Τα εμπόδια που προέκυψαν από την ελλιπή ή μη έγκαιρη ανταπόκριση φορέων και υπουργείων στην κατάρτιση των νέων οργανογραμμάτων τους δεν μπόρεσαν να ξεπεραστούν, με αποτέλεσμα ελληνική πλευρά και θεσμοί να συνομολογήσουν ότι η έναρξη εφαρμογής του νέου συστήματος κινητικότητας είναι εφικτή τον προσεχή Σεπτέμβριο. Ωστόσο, προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις στο νέο μνημόνιο, περιλαμβάνεται ρήτρα, εν είδει προαπαιτούμενου, που προβλέπει ότι τα νέα οργανογράμματα θα πρέπει να κατατεθούν προς έγκριση στο Συμβούλιο της Επικρατείας μέχρι το τέλος Μαΐου.

Μικρή παράταση δόθηκε και στην ανάδειξη των διοικητικών γραμματέων. Η προκήρυξη των θέσεων μετατέθηκε για τα τέλη Σεπτεμβρίου, έναντι του Ιουλίου που είχε τεθεί ως ορόσημο, και η τοποθέτησή τους θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017.

Ως προς τους γενικούς διευθυντές, τους διευθυντές και τους προϊσταμένους που θα προκύψουν από την εφαρμογή του νέου συστήματος, οι τοποθετήσεις τους θα πρέπει να γίνουν μέχρι τον Ιούνιο, τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο αντιστοίχως.

Ως προς τις προσλήψεις, ήδη έχει αυξηθεί η αναλογία, καθώς από το 2017 ορίζονται σε μία πρόσληψη ανά τέσσερις αποχωρήσεις έναντι μιας πρόσληψης ανά πέντε αποχωρήσεις που ίσχυε για το 2016. Εφόσον τα δημοσιονομικά το επιτρέψουν και η ελληνική κυβέρνηση είναι συνεπής, για το 2018 προβλέπεται περαιτέρω υποχώρηση, με την αναλογία να αναπροσαρμόζεται σε μία πρόσληψη ανά τρεις αποχωρήσεις.

Διαβεβαιώσεις

«Αγκάθι» της διαπραγμάτευσης απετέλεσε το ζήτημα των συμβασιούχων, καθώς οι θεσμοί εμφανίστηκαν θορυβημένοι από τα τεκταινόμενα. Τελικώς και αφού δόθηκαν οι σχετικές διαβεβαιώσεις, ιδιαίτερα προς την πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, συμφωνήθηκε να μην υπάρξει αύξηση του αριθμού τους. Χαρακτηριστικά αναφέρεται στο κείμενο της συμφωνίας ότι ο αριθμός των συμβασιούχων θα πρέπει να μην ξεπεράσει τον μέσο όρο του 2016 με διακυμάνσεις ως προς την εποχικότητα. Για παράδειγμα, τον Σεπτέμβριο παγίως σημειώνεται μικρή αύξησή τους για την κάλυψη των αναγκών της εκπαίδευσης. Ενδεικτικά, στο προσχέδιο του μνημονίου που κατήρτισε το ΔΝΤ περιέχονται συγκεκριμένοι αριθμοί οι οποίοι προκύπτουν από τον μέσο όρο κάθε τριμήνου. Τον Δεκέμβριο του 2016 ο αριθμός των συμβασιούχων ήταν 49.448, συνεπώς τον ίδιο μήνα του 2017 θα πρέπει να είναι 49.104 και τον Δεκέμβριο του 2018, 48.420. Οπως επισημαίνεται, ο αριθμός αυτός αφορά συμβασιούχους οι οποίοι αμείβονται από τα κρατικά ταμεία και είναι σήμερα περίπου 50.000.

Στο νέο κείμενο της συμφωνίας αναφέρεται ρητώς ότι στον συνολικό ανώτατο αριθμό συμβασιούχων δεν θα προσμετρώνται αυτοί που εργάζονται σε υπηρεσίες σχετικές με το προσφυγικό ή με την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και φυσικών καταστροφών.

Επιπλέον, οι συμβασιούχοι οι οποίοι επιστρέφουν στις εργασίες τους με δικαστικές αποφάσεις δεν θα προσμετρώνται στην αναλογία 1/4 που διέπει τις προσλήψεις στο Δημόσιο για το 2017. Αυτό πάντως που έχει ενδιαφέρον είναι ότι στο κείμενο γίνεται ειδική αναφορά στην ενίσχυση του ρόλου του ΑΣΕΠ και επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε μετατροπή σύμβασης από ορισμένου σε αορίστου χρόνου θα πρέπει να «περνάει» από εκεί. Η αναφορά αυτή δίνει ίσως μια πρόγευση για τον τρόπο που διαφαίνεται ότι θα επιλέξει η κυβέρνηση να υλοποιήσει τις εξαγγελίες της για «μονιμοποίηση» των συμβασιούχων.

Τέλος, στο νέο μνημόνιο περιλαμβάνεται και η δέσμευση για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου στα υπουργεία μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017. Στόχος της υπηρεσίας θα είναι ο έλεγχος αποδοτικότητας των διαδικασιών που ακολουθούνται για την παροχή υπηρεσιών.