ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανοίγει ο δρόμος για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου

Ανοίγει ο δρόμος για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου

Νομοσχέδιο που επιτρέπει, επιτέλους, στους πολίτες να αυτοπροσδιορίζονται, όπως οι ίδιοι θέλουν, ως προς το φύλο τους και όχι σύμφωνα με ότι έχει καταγραφεί κατά τη γέννηση τους στο ληξιαρχείο, φέρει το υπουργείο Δικαιοσύνης προς ψήφιση στη Βουλή, τακτοποιώντας ένα θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αφορά στα λεγόμενα διεμφυλικά άτομα (εκείνα δηλαδή που προσδιορίζουν το φύλο τους διαφορετικά από ότι έχει αποτυπωθεί στη ληξιαρχική πράξη της γέννησης τους).

Ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Σταύρος Κοντονής έδωσε σε δημόσια διαβούλευση το εν λόγω νομοσχέδιο, στις διατάξεις του οποίου, μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι η καταχώριση στην αστυνομική ταυτότητα, το διαβατήριο και τα άλλα κρατικά έγγραφα του φύλου ενός ατόμου θα γίνεται πλέον σύμφωνα με το πως αυτό το αυτοπροσδιορίζει (δηλαδή σύμφωνα τον εσωτερικό τρόπο που το ίδιο αντιλαμβάνεται το φύλο του) και όχι σύμφωνα με το φύλο που έχει καταγραφεί   κατά τη γέννησή του στο Ληξιαρχείο.

Μέχρι σήμερα, τα διεμφυλικά άτομα δεν μπορούσαν να διορθώσουν τη ληξιαρχική πράξη γεννήσεώς τους και να αλλάξουν όνομά τους, εάν δεν είχε προηγηθεί χειρουργική επέμβαση για επαναπροσδιορισμό του  φύλου, ενώ έπρεπε να υπάρχει    και πραγματογνωμοσύνη ψυχιάτρου.

Σύμφωνα με το επίμαχο νομοσχέδιο για τη διόρθωση πλέον του καταχωρημένου φύλου δεν απαιτείται να βεβαιώνεται ότι το πρόσωπο έχει υποβληθεί σε  προηγούμενη ιατρική επέμβαση. Δεν απαιτείται επίσης η οποιαδήποτε προηγούμενη εξέταση ή ιατρική αγωγή που σχετίζεται με τη σωματική ή ψυχική του υγεία.    

Απαιτείται όμως αυτοπρόσωπη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον του δικαστηρίου και η  δήλωση θα γίνεται χωρίς δημοσιότητα, ενώ η δικαστική απόφαση που θα εκδίδεται θα καταχωρίζεται στο Ληξιαρχείο.

Η δε καταχώριση της δικαστικής απόφασης περί διόρθωσης φύλου θα γίνεται με τρόπο που να διασφαλίζει τη μυστικότητα της μεταβολής και της αρχικής ληξιαρχικής πράξης γέννησης, ενώ οι υπάλληλοι του Ληξιαρχείου, καθώς και όσοι άλλοι εμπλέκονται στη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου ή έλαβαν γνώση της τέλεσής της έχουν υποχρέωση εχεμύθειας. 

Σε άλλο άρθρο του νομοσχεδίου αναφέρεται ότι αν πρόσωπο που διόρθωσε το φύλο του έχει παιδιά (γεννημένα με γάμο, σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης, χωρίς γάμο των γονέων τους και   υιοθετημένα), τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους από τη γονική μέριμνα δεν επηρεάζονται, ενώ στη ληξιαρχική πράξη γέννησης των παιδιών δεν επέρχεται καμία μεταβολή λόγω της διόρθωσης του καταχωρισμένου φύλου του γονέα.

Η πρώτη νομοθεσία αναγνώρισης ταυτότητας φύλου (δηλαδή αλλαγή κρατικών εγγράφων χωρίς προηγούμενη χειρουργική επέμβαση) έγινε το 2004 στο Ηνωμένο Βασίλειο, έπειτα από απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.