ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η συμφωνία για προσλήψεις, αποχωρήσεις

Η συμφωνία για προσλήψεις, αποχωρήσεις

Μία πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση στο Δημόσιο θα είναι η ισχύουσα αναλογία από το 2020 και μετά, σύμφωνα το μεσοπρόθεσμο, το οποίο συνολικά από το 2017 μέχρι το 2021 προβλέπει κατ’ εκτίμηση 54.895 αποχωρήσεις και 39.818 προσλήψεις δημοσίων υπαλλήλων. Εκ των προσλήψεων οι 8.498 αφορούν το τρέχον έτος, με δεδομένο ότι υπάρχει υπόλοιπο από προσλήψεις παρελθόντων ετών που δεν υλοποιήθηκαν.

Ειδικότερα για το 2017 προβλέπονται συνολικά 11.140 αποχωρήσεις και 8.498 προσλήψεις. Από τις προσλήψεις, 6.162 θα γίνουν στην κεντρική διοίκηση και από τις υπόλοιπες 2.336, το μεγαλύτερο μέρος θα αφορά τους ΟΤΑ (1.963), Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, τον ΟΑΕΔ, τον ΕΟΠΥΥ, Νομικά Πρόσωπα και ΔΕΚΟ. Αντίστοιχη κατανομή – κατηγοριοποίηση προσλήψεων και αποχωρήσεων καταγράφεται κατ’ εκτίμηση και για τα έτη 2018 (4.393 προσλήψεις), 2019 (3.687 προσλήψεις), 2020 (11.832 προσλήψεις) και 2021 (11.409 προσλήψεις).

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον συνολικό αριθμό των προσλήψεων δεν περιλαμβάνονται όσες προκύπτουν βάσει δικαστικών αποφάσεων.

Επί του παρόντος η αναλογία προσλήψεων – αποχωρήσεων είναι 1 προς 4 και βάσει της συμφωνίας με τους δανειστές θα βαίνει μειούμενη μέχρι το 2020, δηλαδή 1 προς 3 το 2018, 1 προς 2 το 2019, 1 προς 1 το 2020. Οπως προκύπτει από το κείμενο της συμφωνίας, οι προσλήψεις θα αφορούν τους λεγόμενους «ευαίσθητους» τομείς, δηλαδή ενστόλους, διάφορες ειδικότητες του υπουργείου Υγείας, δικαστικούς υπαλλήλους, αλλά και μέλη ΔΕΠ. Προσλήψεις από προηγούμενους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ έχουν προβλεφθεί επίσης στους ΟΤΑ και στα εποπτευόμενα νομικά τους πρόσωπα, αλλά και σε διάφορους φορείς της γενικής κυβέρνησης.

Στη συμφωνία διευκρινίζεται ότι ο αριθμός των προσλήψεων ανά τομέα μπορεί να διαφοροποιηθεί χωρίς να υπάρξει αλλοίωση του συνολικού αποτελέσματος. «Η κατανομή των προσλήψεων θα αποφασιστεί ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες κάθε φορέα, με γνώμονα την αναδιοργάνωση των διοικητικών δομών, τον εξορθολογισμό των διοικητικών λειτουργιών και τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού», σημειώνεται. Ως προς τις εκτιμώμενες προσλήψεις, θα επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν, κινούμενες ωστόσο «εντός των ορίων του ανωτάτου επιτρεπόμενου αριθμού».